Ny version - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP5

Nu finns service pack 5 tillgänglig för beställning, vilket görs av den som är systemansvarig i din organisation. GEOSECMA Fastighet - vårt stöd för Lantmäteriets nya format för fastighetsinformation (ÖFF 11.50) är tillgängligt från 11 november

Vanligtvis släpper Lantmäteriet nytt överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF) i januari. Nu frångår Lantmäteriet den regeln och därför började ÖFF 11.50 att gälla redan från den 8 oktober i år. Vår anpassning av GEOSECMA är tillgänglig från den 11 november. Se nedan för mer information om hur du får tillgång till denna anpassning och varför det skiljer ett antal veckor mellan Lantmäteriets släpp och vår anpassning.

Några av nyheterna i nya ÖFF-formatet är:

  • Stöd för 2020 års taxeringsinformation. 
  • Från och med ÖFF 11.50 kommer Lantmäteriet inte längre att leverera detaljerad information för utländska ägare med ett s.k. GD-nummer (302-nummer). Endast personnamn/organisationsnamn kommer att levereras för den typen av ägare, eftersom adressinformation inte längre ajourhålls av Skatteverket. 
För detaljerad information om innehåll och förändringar i ÖFF 11.50, se Lantmäteriets hemsida 
/sitecore/media library/SGroup/unsplash/michal-lis-829mvFmHFsA-unsplash

Viktig information ÖFF 11.50 - Kundinstruktioner:

Därför skiljer det några veckor mellan Lantmäteriets ÖFF-släpp och vår anpassning av GEOSECMA Fastighet

Vi som leverantör får tillgång till verkliga data från Lantmäteriet först i samband med att ÖFF 11.50 blir tillgängligt. Först därefter kan vi verifiera GEOSECMA på skarpa data. Detta är viktigt ur kvalitetssäkringsperspektiv både för oss och för dig för att minimera risken att problem eller fel uppstår.

Vi rekommenderar databaspatch – enkel och snabb tillgång till ÖFF 11.50

Anpassningen av GEOSECMA Fastighet finns tillgänglig som en förenklad databaspatch så att du som kund ges tillgång till ÖFF 11.50 så snabbt och enkelt som möjligt. Det innebär alltså att din organisation inte behöver invänta er uppdatering till service pack 5 för att få tillgång till nya ÖFF-formatet, utan kan välja att installera denna databaspatch på egen hand. Notera att databaspatchen ENDAST är möjlig att använda för er som har GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 (service pack 1,2,3 eller 4) installerad. Om ni har äldre versioner av GEOSECMA krävs en fullständig installation av SP5 för att få tillgång till ÖFF 11.50.

Databaspatch är tillgänglig från 11 november

Instruktion - så installeras databaspatch

Vi har tagit fram en instruktion som beskriver i steg för steg hur ni går tillväga för att installera databaspatchen på egen hand. 

Säkerställ hämtning av Lantmäteriets aviseringsfiler före er uppdatering

Det är viktigt att ni säkerställer hämtning av Lantmäteriets aviseringsfiler för 11.50 från deras FTP-plats till er lokala lagringsplats. Dessa filer behöver finnas tillgängliga hos er när ni hämtar hem anpassningen av GEOSECMA Fastighet från den 11 november och framåt. Anledningen till denna rekommendation är att Lantmäteriet raderar sina aviseringsfiler från myndighetens FTP-plats efter 30 dagar.

Så här kommer du igång med avisering av ÖFF 11.50 efter uppdatering

Det krävs inget nytt fastighetsuttag i ÖFF 11.50. Det enda som behövs efter att ni hämtat hem databaspatch är att ni startar en manuell import alternativt kör den schemalagda importen, vilket beskrivs i vår supportguide ”Fastighetsimport”. 


GEOSECMA Karta - Myndighetsanpassning för BAL

Den 2 december träder Lantmäteriets förändring för BAL direktåtkomsttjänster i kraft. Enkelt uttryckt innebär detta att formatet för unik identitet för BAL-objekt förändras. Förändringen innebär dels att versaler inte längre tillåts, dels att ”Adress” och ”Taxering” tas bort från listan Byggnadsanmärkningstyp.

Myndighetsförändringen betyder att våra kunder som har GEOSECMA Karta, samt använder BAL-funktionaliteten, behöver uppdatera till service pack 5 senast 1 december för att BAL ska fortsätta fungera felfritt mellan Lantmäteriet och GEOSECMA.


GEOSECMA LVDB - Stöd för Trafikverkets nya NVDB-katalog

Den 3 november släpper Trafikverket en ny version (6.3.4) av datakatalogen som hanterar kommunikation från/till den nationella vägdatabasen. För att få tillgång till förändringarna i datakatalogen och säkerställa att ni följer gällande myndighetsformat är det viktigt att uppdatera till detta service pack som innehåller stöd för den nya versionen. Det går bra att fortsätta arbeta med vägnätsredigering i GEOSECMA LVDB fram till att din organisation har installerat SP5.

Läs mer om nyheterna i NVDB-katalogen

GEOSECMA Fysisk planering - Länkning till Boverkets PDF-fil innehållande äldre vägledning

Den 1 oktober trädde Boverkets nya föreskrift (2020:5) och allmänna råd (2020:6) för detaljplaner i kraft. Det innebär att det är valfritt för kommuner att börja tillämpa föreskriften medan de allmänna råden är obligatoriska från detta datum. Mer information om detta finns på vår hemsida

Boverkets grundprincip för PBL Kunskapsbanken är att den enbart är en vägledning för gällande regelverk. Det innebär att Kunskapsbanken från och med den 1 oktober 2020 bygger på de nya allmänna råden. Pågående detaljplaner med planbestämmelser som påbörjats före 1 oktober hänvisas istället till en äldre vägledning som endast är tillgänglig i PDF-format.

Så vad innebär det för dig som använder GEOSECMA Fysisk planering? I versioner före SP5 så har det inneburit att när du klickar på en länk inne i vår modul, som leder till PBL Kunskapsbanken, så hamnade du hos en sida hos Boverket som säger att "sidan inte längre finns". I service pack 5 har vi därför åtgärdat detta och infört länkning till den PDF-fil som innehåller äldre vägledning, d.v.s. Allmänna råd som gällde fram till 1 oktober 2020. Denna länk kommer dessutom att leda dig direkt till rätt sektion i PDF-filen.

Kundinstruktioner (script samt publicera om planer):

Systemansvarig kan hämta ett script för omedelbar tillgång till ovanstående. Efter uppdatering till SP5 måste planarkitekt publicera om detaljplaner. För mer information, se beskrivning av kundinstruktion nedan.


Systemövergripande nyheter i GEOSECMA:s webbapplikationer

I service pack 5 lanseras två förbättringar i GEOSECMA for ArcGIS som bygger på de starkaste kundönskemålen hittills som framförts av våra användare på kundportalen ”Mina Sidor”:

  • När du arbetar med analyser i GEOSECMA-webben så blir det nu enklare att samtidigt byta mellan olika informationslager i kartan. Dessutom kan du nå innehållsförteckning och teckenförklaring från alla verktyg i GEOSECMA:s webbapplikationer.
  • När du skapar personunderlag så är det nu möjligt att begränsa resultatet på enstaka adresser för en specifik fastighet.

Läs mer om dessa nyheter

webb_john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Förbättringar i GEOSECMA Fastighet, Fastighet Extern, Ledning VA samt GEOSECMA - EDP Vision

Service pack 5 innehåller även följande nyheter:

  • GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern - Åtkomst till Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Akt Direkt oavsett webbläsare
  • GEOSECMA Ledning VA - Ny inställningsmöjlighet för tilldelning av höjdvärden
  • GEOSECMA -  EDP Vision - Möjligt att koppla samman information från ärenden med en specifik adress

Läs mer om dessa nyheter


Databaspatch eller fullständig installation av SP5?

  • Den förenklade databaspatchen innehåller endast åtkomst till det nya överföringsformatet för fastighetsinformation ÖFF 11.50. 
  • För tillgång till övriga myndighetsanpassningar, nyheter och förbättringar i detta service pack krävs en fullständig installation av SP5. 
  • Så för att säkerställa såväl snabb åtkomst till ÖFF 11.50 som nyheterna i service pack 5 så rekommenderas att ni beställer både databaspatch och SP5.

Beställningsformulär - GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP5

Beställning av uppdatering görs av den som är systemansvarig i din organisation. Efter att vi mottagit din beställning kommer du att kontaktas av oss för närmare planering.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.