FÖR KOMMUNER SOM ÖNSKAR LJUSARE FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunens belysning finns inte bara längs med gator och vägar utan också i parker, på parkeringsplatser eller runt våra bostäder. Precis som gator, ledningar eller lekredskapen i parken behöver belysningsapparatur underhållas och förvaltas. Och givetvis ska offentliga miljöer vara funktionella, trygga och attraktiva både dag- och nattetid för såväl kommunens invånare som besökande turister. Visste du att mer en dubbelt så många människor föredrar bättre belysning, jämfört med ökad närvaro av poliser och väktare, för att känna sig trygga på offentliga platser?

Lampa

kt2

NYHETER TILLGÄNGLIGA 2017

Vi har vidareutvecklat modulen ytterligare under 2017. Modulen stödjer t.ex. nu att belysningsinformation kan kopplas till en specifik väglänk. Det innebär fördelar som kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar och kommande underhållsbehov kan enklare planeras och analyseras. Dessutom har nya attribut för unikt ID, elskåp, väghållare samt ägare lagts till. Detta möjliggör att mer detaljerad information om belysningspunkterna kan registreras och bidrar även till spårbarhet så att användaren kan fullfölja arbetsflöden bättre än tidigare.

LÄS MER


UNDERHÅLL, PLANERING OCH KOSTNADSKONTROLL

Med GEOSECMA Belysning kan löpande reparationer och underhåll administreras och också kommande underhållsbehov planeras och beräknas. Det innebär att kommunen får kostnadskontroll och erbjuder ett enkelt sätt att övervaka så att eventuella entreprenörer åtgärdar de fel och brister som uppstår. Och sist, men inte minst, medför systemet också bättre förutsättningar för kommunen att erbjuda medborgarna en trygg närmiljö i form av upplysta parker, gator, torg eller gångtunnlar.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Belysning och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.