SYSTEMET SOM ÄR DÖRRÖPPNARE TILL MER ÄN FASTIGHETEN

Visste du att den typ av information som söks mest inom kommuner är uppgifter om adresser, taxering, lagfarter och byggnader? Eftersom fastighetsdata berör de flesta kommunala verksamheter är det förstås viktigt att uppgifterna är lättåtkomliga. 

Med GEOSECMA Fastighet lagras fastighetsinformationen på ett enda ställe - i den gemensamma databasen – och blir därmed en naturlig del av kommunens geografiska informationssystem. Och dessutom tillgänglig via ett lättanvänt webbgränssnitt för alla som behöver den.


ANPASSNING LANTMÄTERIETS ÖVERFÖRINGSFORMAT 

Tillgång till senast gällande fastighetsdata sköts genom prenumeration av fastighetsinformation från Lantmäteriet som levereras enligt så kallat ÖFF (överföringsformat). Med GEOSECMA Fastighet tar vi ansvar för att produkten alltid är uppdaterad till senast gällande överföringsformat. I produkten finns även stöd för att hämta information om inteckning via Lantmäteriets online-tjänster samt stöd för att läsa lantmäteriförrättningar och detaljplaner från Lantmäteriets digitala arkiv Arken.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Fastighet och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.