INTEGRERA FASTIGHETSREGISTRET MED KOMMUNAL VERKSAMHETSDATA

Hjälp! Vi använder ett annat system än GEOSECMA för hantering av kommunens fastighetsregister. Men vi behöver integrera fastighetsinformationen med våra verksamhetsdata i GEOSECMA. Vi behöver exempelvis knyta detaljplanen till en fastighet för att se aktuella ärenden. Vi behöver knyta befolkning till en adress och på så sätt få vägnät för underlag till skolskjutsplanering. Vi behöver veta vilka VA-ledningar som finns på en specifik adress. Och vi vill inte använda olika system för fastighetsregister. Lugn, vi löser det!


HOMOGENT ANVÄNDARGRÄNSSNITT

Genom att använda GEOSECMA Fastighet Extern, kan ni behålla ert existerande fastighetsregister, men ändå få tillgång till de funktioner som finns i GEOSECMA och som är knutna till GEOSECMA Fastighet samt GEOSECMAs partnerintegreringar. Import och uppdateringar av fastighetsinformation mellan Lantmäteriet och er kommun hanteras via er existerande fastighetsprodukt. GEOSECMA Fastighet Extern kan sedan läsa fastighetsinformationen och integrera den med den information ni har i er GEOSECMA-lösning. Därigenom får ni också ett homogent användargränssnitt.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Fastighet Extern och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.