VI SER INTE DETALJPLANEN SOM EN RITNING, UTAN SOM EN INTEGRERAD DEL I KOMMUNENS GEOGRAFISKA INFORMATION

GEOSECMA Fysisk planering är en programvarumodul som bygger på en kraftfull GIS-plattform och med inbyggt stöd för detaljplaneprocessen. Allt för att snabbt framställa kvalitativa digitala planer som följer Boverkets riktlinjer.

"MAN KAN INTE GÖRA FEL I VÅRT SYSTEM"

Vägen från idé till godkänd plan innehåller många detaljer och steg. Hänsyn behöver tas till topologiregler och ytor ska förstås visas med korrekt färg, linjetyp och beteckning. Sådant behöver du inte tänka på med GEOSECMA Fysisk planering. Det gör systemet åt dig.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.