Var ska det planerade husbygget stå och var ska hörnen vara placerade? Var ska vägen till det planerade villaområdet anläggas? På vilken höjd måste VA-brunnen placeras för att vattnet ska rinna i önskvärd riktning? Vilka koordinater har kommunens VA-brunnar, belysningsstolpar eller parkträd?

Alla kommuner har ett ständigt behov av att mäta sin omgivning och också så exakt som möjligt. Geodetisk mätning* är grunden vid all projektering och etablering av vägar, mark, anläggningar eller byggnader för korrekt placering i förhållande till såväl plan som höjd. Det är även viktig indata vid skapandet av grundkartor. Genom utsättning med hög noggrannhet underlättas byggprocessen och risken för felplaceringar minskar. Med GEOSECMA Geodesi får du ett program för att hantera fältminnesdata och för skapande av underlag för projektering, sättningskontroll och utsättning.


FRÅN INMÄTNING I FÄLT TILL FÄRDIG KARTA

Vi har förbättrat arbetsflödet för GEOSECMA Geodesi i syfte att förenkla för dig som användare så att det är möjligt att starta geodesifunktionaliteten inifrån GEOSECMA for ArcGIS. Det innebär att du som användare upplever att du arbetar i ett och samma gränssnitt. Efter att ha utfört dina beräkningar i GEOSECMA Geodesi lagras resultatet i en filbaserad geodatabas som sparas i GEOSECMA for ArcGIS.

Genom att integrera geodesiresultatet i GEOSECMA for ArcGIS möjliggörs spårbarhet. Du kan enkelt återskapa eller redigera resultatet från inmätningen vid behov. Dessutom integreras fältmätningen i det kommunaltekniska landskapet, det vill säga tillsammans med information om exempelvis ledningsnät, gator, fastigheter eller parker. Sist, men absolut inte minst, så betyder det att GEOSECMA Geodesi fungerar utmärkt tillsammans med GEOSECMA Karta – den nya generationens kartstöd i GEOSECMA for ArcGIS. Det i sin tur innebär stöd för hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta!

*Geodetisk mätning innebär att man mäter in eller sätter ut punkter eller detaljer på marken med hög noggrannhet i förhållande till varandra alternativt till ett referenssystem.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Geodesi och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.