NYA GENERATIONENS KARTSTÖD

GEOSECMA Karta är den nya generationens kartstöd för bas-, primär-, grund- och nybyggnadskartor. Ett modernt kartstöd där aktuella standarder och regelverk tillgodoses med automatik ger grunden för bra kartmaterial. Men GEOSECMA Karta är inte bara ett kartprogram. Det är också ett samarbetsprogram som stödjer samverkan, spridning och möjliggör att alla berörda har tillgång till senast uppdaterad information.

grön infrastruktur, parkbänkar

SAMARBETE MYNDIGHETER

Genom vårt nära samarbete med myndigheter ansvarar vi för att vår programvara alltid är anpassad till myndigheternas krav och rekommendationer redan innan de träder i kraft. Så har du inte fullständig koll på t.ex. dPBL (Digitaliserad plan- och bygglovsprocess) och Svensk Geoprocess kan du vara lugn – det har vi!

SAMARBETE INOM KOMMUNEN

Självklart kan GEOSECMA Karta kopplas ihop med andra moduler för att exempelvis få stöd för hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta eller för skötsel och administration av allt från parkanläggningar till gatunät eller VA-system.


SYFTET MED SVENSK GEOPROCESS

Sveriges kommuner, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Lantmäteriet driver gemensamt Svensk geoprocess för att förenkla användningen av geodata för så många av samhällets aktörer som möjligt. Målet är det ska bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning inom t.ex. planarbete, fastighetsbildning och bygglovshantering.

ANPASSNING AV GEOSECMA

Vi på S-GROUP Solutions följer noga Svensk geoprocess arbete och anpassar GEOSECMA i lämplig takt efter projektets rekommendationer. Med GEOSECMA kan man redan nu skapa kartor och informationsgrupper enligt Svensk geoprocess samhällsbyggnadskartor såsom baskarta, grundkarta o.s.v. Vi ser också över GEOSECMAs datamodell för att säkerställa att vi följer de objekttyper som rekommenderas.


SE RESULTATET I GEOSECMA

Titta på vår film (5 min och 36 sek) för att se hur resultatet från Svensk geoprocess implementerats i GEOSECMA. Vi visar hur långt vi har kommit och vad vi behöver komplettera framöver.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Karta och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.