VÄRDET AV KVALITATIV DOKUMENTATION

Med GEOSECMA säkerställs hela arbetsprocessen från inmätning (via import av PXY-fil eller via GEOSECMA Geodesi) för skapande av underlag för VA-ledningar till färdig VA-karta innehållande fakta såsom fastigheter, dimensioner, ledningar, nivåer eller material. Men inte nog med det - det finns även ett inbyggt regelverk som garanterar att data registreras på rätt sätt! Det betyder exempelvis att ledningar och anordningar ansluts korrekt, såsom att spillvatten inte kan kopplas till vatten, att regler för fall, lutningar och dimensioner följs och att VA-nätet faktiskt hänger ihop och inte bara består av ett antal punkter och linjer på en karta. Och varför är det så bra? Jo, genom ett korrekt geometriskt nätverk säkerställs möjligheten att göra olika analyser såsom spårning, flödesanalyser, profilritningar eller ventilsök.

Rör i marken

Genom att dokumentera uppgifter såsom ledningar, material, dimensioner, höjdvärden eller serviser får ni kontroll över ert VA-nät. Dokument kan också knytas till objekten i ledningsnätet, till exempel servitutsavtal och ledningsrätter, foton, TV-inspektioner eller ritningar. Ett väl dokumenterat VA-nät innebär enklare och bättre drifts- och underhållsarbete och är förutsättningen för att kunna göra välgrundade analyser av nätet.

Dessutom, eftersom GEOSECMA Ledning VA tillhandahåller verktyg – i en och samma produkt - för att arbeta såväl på kontoret som mobilt, säkerställs kvaliteten på din dokumentation av VA-nätet genom att uppdatering av uppgifter kan göras direkt ute i fält.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Ledning VA och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.