GEOSECMA Ledning VA data ger er förutsättningarna att snabbt och enkelt skapa en aktuell, eller historisk, överblick av er verksamhetsdata! Produkten möjliggör bland annat att:

  • Skapa en överlägsen visuell överblick av VA-verksamheten
  • Enklare ta fram statistiska underlag för matchning mot interna nyckeltal eller till sammanställning av VASS-rapporter
  • Analysera och jämföra ledningsnätets status över tid
  • Genomföra fältarbete offline

INTEGRERADE ARBETSFLÖDEN MELLAN GEOSECMA OCH ANDRA SYSTEM

GEOSECMA Ledning VA data möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Ledning VA och andra system, vilket medför att data blir tillgängligt i realtid. Därmed säkerställs aktuell data. Genom integration mellan GEOSECMA och andra system blir effekten för dig som använder GEOSECMA att du enkelt kan skapa en aktuell gemensam lägesbild baserat på både verksamhetsdata från GEOSECMA och data från integrerade system.

Ett konkret exempel är att GEOSECMA Ledning VA data kan användas för att integrera arbetsflöden mellan GEOSECMA Ledning VA och ArcGIS-familjens olika appar. Ett sådant exempel är Operations Dashboard for ArcGIS för att skapa en visuell överblick av de verksamhetsdata ni vill presentera eller övervaka. Ett annat exempel är Collector for ArcGIS, som är en utmärkt app med kraftfulla verktyg för att samla in och redigera data i fält även off-line.


DEMO - GEOSECMA LEDNING VA DATA

Ta del av möjligheterna med GEOSECMA Ledning VA tillsammans med Dashboard for ArcGIS och Collector for ArcGIS. Sampresentera ledningsdata i dynamiska kartor och diagram och grafer. Eller samla in och redigera data i fält även offline.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.