BYGG BÄTTRE MED KOLL PÅ TERRÄNGEN

Hur högt ska gatan ligga i förhållande till tomtmark och hur ser markförhållanden ut? På vilken höjd bör serviser och anordningar sättas? Hur ska lutningar på spill- och dagvatten se ut? Finns laserscannade kartor som kan användas som underlag för terrängmodeller?

En kommun växer och utvecklas hela tiden. Nya bostadsområden behöver byggas och nya köpcentra, äldreboenden eller förskolor etableras. Ja, projektering av mark, gator, vägar och ledningsnät är en grundläggande del i kommunens verksamhet. Men under projekteringsprocessen behöver man förstås ha koll på en rad olika förutsättningar, vilket modulen GEOSECMA Mark hjälper till med.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Mark och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.