• Vilka bygglov-, miljö- eller planhanteringsärenden är aktuella i ett visst område? 
  • Hur många har beviljats tillstånd för att anlägga bergvärmepump inom ett specifikt område och vilka är avstånden till omgivande fastigheter? 
  • Hur ser statistiken ut för en handläggares ärendemängd och typ av ärenden?

Genom att kombinera uppgifter från GEOSECMA, exempelvis befolkningsdata, fastighetsinformation, och detaljplaner, tillsammans med ärendehanteringssystem inom bygglov-, miljö- och planhanteringsärenden, får kommunen bättre och bredare planerings- och beslutsunderlag.


GEOSECMA-EDP Vision, GEOSECMA - EDP MiljöReda, GEOSECMA - EDP ByggReda, GEOSECMA - EDP MiljöByggReda, GEOSECMA - CASTOR är integrationsprodukter mellan GEOSECMA och våra partners EDP Consult AB samt Prosona. De möjliggör sampresentation av den information som finns registrerad i de olika systemen. Dessutom via ett enkelt webbgränssnitt och med möjlighet att presentera informationen i kartan.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.