INTEGRERADE ARBETSFLÖDEN MELLAN GEOSECMA OCH ANDRA SYSTEM

GEOSECMA Park och grönytedata möjliggör integrerade arbetsflöden mellan verksamhetssystemet GEOSECMA Park och grönyta och andra system. Arbetsflöden kan exempelvis sträckas ut till ArcGIS-familjens olika appar, vilket öppnar upp helt nya möjligheter som att data blir tillgängligt i realtid. Genom Operations Dashboard for ArcGIS kan en överlägsen visuell överblick skapas av ert verksamhetsdata genom att kombinera webbkartor, diagram och grafer. Med Collector for ArcGIS säkerställs ett modernt arbetsflöde för trädinventering enligt svensk standard. Och genom en kartberättelse i Story Maps är det enkelt att visualisera och berätta om t.ex. trädens värde till medborgarna.

stadspark, stadsträd, urbana träd

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL

Några exempel på information som kan visas grafiskt och i kombination med kartan:

  • Hur mycket gräs- och häckklippning eller räfsning av grusgångar som vi har framför oss under kommande månad och var de är lokaliserade i kommunen
  • Var lekplatser finns med en viss typ av lekredskap som behöver bytas ut kommande halvår
  • Hur skador på träd har förändrats över tid 
  • En samlad bild av åtgärder och brister kopplat till lekplatser, vilket är viktigt att ha kontroll över om någon olycka inträffar
  • Antal anmärkningar för olika objekt och i olika tidsintervall
  • Olika anmärkningar eller åtgärdstyper fördelat över tid och geografiskt läge - Möjliggör uppföljning av årlig kostnad för drift och underhåll och hur den förändras år från år

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Park och grönytadata och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.