RELEASEPLAN - GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

  • insyn i vår planerade produktutveckling
  • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
  • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

RELEASEÖVERSIKT 2020/2021

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2020 och första kvartalet under 2021. Tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

PRELIMINÄR PLAN SOM JUSTERAS LÖPANDE

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.GEOSECMA Systemövergripande – Federerad inloggning samt förändrad behörighetshantering

Läs mer om dessa nyheter här

Kundförberedelser krävs

Läs mer här för information om vad du som kund behöver förbereda inför uppdatering till SP4

GEOSECMA Trafik – ny modul

I service pack 4 lanserar vi en helt ny produkt för hantering av lokala trafikföreskrifter. Nya modulen GEOSECMA Trafik ersätter därmed existerande modul. Läs mer här.

Kundförberedelse krävs

Läs mer här för information om vad du som kund behöver förbereda inför uppdatering till SP4.

GEOSECMA Fysisk planering, Karta och Registerkarte-GML – Förbättringar

Service pack 4 innehåller även ny funktionalitet i modulerna inom kart- och planförsörjning. Läs mer här

GEOSECMA Karta XM – Ny modul

Vi kompletterar GEOSECMA Karta med en ny modul, GEOSECMA Karta XM, där XM står för extern migration. Den nya modulen hanterar inläsning av externa fältdata. Läs mer här

GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern – ny version av Akt Direkt

Modulerna GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern anpassas för att stödja version 2 av Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst Akt Direkt. Läs mer här

GEOSECMA LVDB

Förbättringar i arbetsflödet för redigering av vägnätet har gjorts såsom förbättrad hantering vid utcheckning av område samt vid skapande av nya projekt. Läs mer här

Påverkar GEOSECMA Fastighet samt GEOSECMA Fastighetsdata

Myndighetsanpassning av Lantmäteriets nya version av överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF 11.50). Läs mer här.

Myndighetsanpassning av BAL i GEOSECMA Karta

Anpassning av BAL i GEOSECMA Karta för att stödja Lantmäteriets nya format för UUID, vilket står för unik identitet för byggnader i BAL-informationen.

Myndighetsuppdatering – GEOSECMA LVDB

Trafikverket och ny NVDB-datakatalog

Trafikverket släpper en ny version av datakatalogen som hanterar kommunikation från/till den nationella vägdatabasen under kvartal 4. Därför kommer vi att anpassa GEOSECMA LVDB så att den stödjer den nya versionen NVDB-katalog version 6.3.4. På så sätt kan du som användare fortsätta att använda tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format.

Ytterligare innehåll i service pack 5

Innehåll i detta service pack är fortfarande under planering, vilket innebär att det kan tillkomma ytterligare nyheter.

Påverkar hela GEOSECMA for ArcGIS

Plattformsuppdatering till ny ArcGIS-version (10.8.1).

Kundförberedelser krävs

Plattformsuppdateringen kommer att kräva förberedelser av kund i samband med installation. Mer information om vad dessa förberedelser innebär publiceras under kvartal 4, 2020.


LÅNGSIKTIG PRODUKTUTVECKLINGSPLAN

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis:

  • Kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i nya ArcGIS-versioner.
  • Komplett översyn av GEOSECMA for ArcGIS stöd för VA-verksamhet för att möta framtidens krav på ett modernt och komplett IT-stöd för VA.
  • Anpassning av GEOSECMA for ArcGIS stöd för kart- och planförsörjning för att tillgodose Lantmäteriets utveckling av nya direktiv inom Svensk Geoprocess.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.