RELEASEPLAN - GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

RELEASEÖVERSIKT 2020

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2020. Tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

PRELIMINÄR PLAN SOM JUSTERAS LÖPANDE

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.Påverkar hela GEOSECMA for ArcGIS:

Kart- och planförsörjning:

GEOSECMA Fysisk planering:

GEOSECMA LVDB:

 • Myndighetsuppdatering: stöd för import av vägnätsinformation från Trafikverkets NVDB som innehåller nya miljöklasszoner.
 • Se detaljerad information om innehåll här

GEOSECMA Trafik:

GEOSECMA Fastighet

 • Myndighetsuppdatering: stöd för ny version av överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF) från Lantmäteriet
 • Notera att denna myndighetsanpassning till nytt ÖFF-format kommer att finnas tillgänglig för såväl version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 som version GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 service pack5
 • Myndighetsuppdatering: stöd för ny version av direktåtkomsttjänsten Taxering Direkt (version 2.0) från Lantmäteriet

GEOSECMA Systemövergripande

 • Stöd för loggning i syfte att kunna efterfölja GDPR/Dataskyddsförordningen.
 • Som stöd för datainspektionens förordning gäller att först och främst ge användare enbart åtkomst till de verktyg samt information som de skall ha behörighet till. Detta innebär att man idag via behörighet kontrollerar tillgång till information samt verktyg för att t.ex. kunna ge tillgång till en delmängd av informationen. Utöver behörighetsstyrning och som stöd för datainspektionens förordning är nästa steg att logga hur en användare använder verktyg samt information.
 • I denna release erbjuder vi stöd för att:

1. Logga vilka användare som använt vilka verktyg samt sökt uppgifter kring fastighet och befolkningsuppgifter. Detta för att få en spårbarhet på användare med behörighet, ifall de har använt ett verktyg som tar fram information som de inte haft behov att använda vid ett specifikt tillfälle.

2. Logga hur verktyg har använts, d.v.s. vilka parametrar som använts, så att resultatet kan återskapas ifall man misstänker ett felaktigt användande och på så sätt se vilken information som har berörts.

  GEOSECMA Fysisk planering

  • Stöd för ytterligare analyser i Planbestämmelsedatabas. Med hjälp av ArcGIS WebbAppBuilder widgets kommer nu även analyser av byggrätt samt analys av bristande byggnadsplacering kunna göras.

  GEOSECMA Registerkarte-GML

  • Verktyg för att snappa gränspunkter till nya mätpunkter införs.

  GEOSECMA Karta

  • Inkludera stöd för fasadmått.

GEOSECMA LVDB

 • Myndighetsförändring: Stöd för ny version av Trafikverkets NVDB-katalog

GEOSECMA Systemövergripande

 • Stöd för federerad inloggning

I nuläget stödjer GEOSECMA hantering av användarkonton antingen via ArcGIS built-ins kontohanterare eller via ett Active Directory. I service pack 3 utökas stödet för att också kunna hantera användarkonton samt inloggning via en identitetsutgivare (Idp:Identiy Provider), d.v.s. federerad inloggning via OpenID. Det innebär att:

1. Behörighet kommer för nya användare som standard att vara strypt och måste definieras per användare och/eller grupp för att erbjuda en högre skyddsnivå som standard.

2. Behörighet kan sättas antingen på enskild användare eller grupp för ytterligare behörighetsnivåer.

3. En standard-behörighet kan definieras för varje ny användare som loggar in på systemet för att underlätta för nya användare att direkt få tillgång till generell funktion/information.

4. Grupphantering flyttas till GEOSECMA:s administrationsverktyg, då grupphantering inte hanteras av alla identitetsutgivare.

GEOSECMA Trafik

 • Helt ny modul för hantering av lokala trafikföreskrifter. Mer information om innehåll och fördelar för dig som användare eller systemansvarig kommer att publiceras inom kort.

LÅNGSIKTIG PRODUKTUTVECKLINGSPLAN

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis:

 • Kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i nya ArcGIS-versioner.
 • Komplett översyn av GEOSECMA for ArcGIS stöd för VA-verksamhet för att möta framtidens krav på ett modernt och komplett IT-stöd för VA.
 • Anpassning av GEOSECMA for ArcGIS stöd för kart- och planförsörjning för att tillgodose Lantmäteriets utveckling av nya direktiv inom Svensk Geoprocess.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.