RELEASEPLAN - GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

RELEASEÖVERSIKT 2019/2020

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2019 samt 2020. Tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

PRELIMINÄR PLAN SOM JUSTERAS LÖPANDE

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.Påverkar hela GEOSECMA for ArcGIS:

 • Plattformsuppdatering till ny ArcGIS-version (10.7.1)

Kart- och planförsörjning:

 • Nya möjligheter att använda ArcGIS-funktionalitet för våra verksamhetsmoduler inom kart- och planförsörjning.

GEOSECMA Fysisk planering:

 • Ny funktionalitet.

GEOSECMA LVDB:

 • Myndighetsuppdatering: stöd för import av vägnätsinformation från Trafikverkets NVDB som innehåller nya miljöklasszoner.

GEOSECMA Trafik:

 • Myndighetsuppdatering: stöd för Transportstyrelsens nya datakatalog version 29.

GEOSECMA Fastighet

 • Myndighetsuppdatering: stöd för ny version av överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF) från Lantmäteriet
 • Notera att denna myndighetsanpassning till nytt ÖFF-format kommer att finnas tillgänglig för såväl version GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 som version GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 service pack5

GEOSECMA Trafik

 • Helt ny modul för hantering av lokala trafikföreskrifter

GEOSECMA Systemövergripande

 • Ny systemövergripande funktionalitet, exempelvis stöd för federerad inloggning (ADFS) samt stöd för loggning av fastighets- och befolkningsrelaterad information

LÅNGSIKTIG PRODUKTUTVECKLINGSPLAN

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis:

 • Kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i nya ArcGIS-versioner.
 • Komplett översyn av GEOSECMA for ArcGIS stöd för VA-verksamhet för att möta framtidens krav på ett modernt och komplett IT-stöd för VA.
 • Anpassning av GEOSECMA for ArcGIS stöd för kart- och planförsörjning för att tillgodose Lantmäteriets utveckling av nya direktiv inom Svensk Geoprocess.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.