RELEASEPLAN - GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

RELEASEÖVERSIKT 2020

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2020. Tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

PRELIMINÄR PLAN SOM JUSTERAS LÖPANDE

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.GEOSECMA Grävtillstånd

Myndighetsförändring: Stöd för EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

EU-direktivet för Web Content Accessibility Guidelines (WCAG – Webbtillgänglighetsdirektivet) handlar om att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning, vid nyttjande av offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. I Sverige genomförs direktivet genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

GEOSECMA Grävtillstånd är en intranät-lösning med undantag av att den även innehåller en publik webbapplikation i form av e-tjänst som vänder sig till externa sökande av grävtillstånd. Därför berörs e-tjänsten till sökande av Webbtillgänglighetsdirektivet. Detta service pack innehåller stöd för att Sökande-delen i Grävtillstånd-modulen följer WCAG.

Mer info finns på: http://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuell-release/GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA LVDB

– Detta kommer att kräva följande förberedelser av kund före installation av service pack 3

Viktigt att denna information förmedlas till den som redigerar vägnätet med GEOSECMA LVDB i din kommun. Om ni arbetar med redigering av ert lokala vägnät via tjänstebaserat datautbyte och har checkat ut information från Trafikverket så MÅSTE dessa jobb/projekt avslutas och checkas in till Trafikverket före uppdatering till ny GEOSECMA-version. Annars kommer installationen inte att gå igenom och därför flyttas fram till nytt datum. Tänk på att göra detta i god tid, före början av maj, för att kalkylera in både Trafikverkets handläggningstid och er egen korrigeringstid.

Myndighetsförändring: Stöd för ny version av Trafikverkets NVDB-katalog

Denna myndighetsförändring berör LVDB-kunder som använder tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med Trafikverkets NVDB. De kunder som endast kör inkrementell import berörs inte av denna myndighetsförändring.

Mer info finns på: http://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuell-release/GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA Systemövergripande

 • Stöd för loggning i syfte att kunna efterfölja GDPR/Dataskyddsförordningen.

Mer info finns på: http://www.sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuell-release/GEOSECMA_10_7_1

GEOSECMA Trafik

 • Helt ny produkt för hantering av lokala trafikföreskrifter.

Mer information om innehåll och fördelar för dig som användare eller systemansvarig publiceras under våren.

– Detta kommer att kräva förberedelser av kund i samband med installation av service pack. Mer information om vad dessa förberedelser innebär kommer att publiceras under våren.

Påverkar hela GEOSECMA for ArcGIS

GEOSECMA Systemövergripande

– Följande förberedelser krävs av dig som kund i samband med installation av service pack 4:
 • I nuvarande version så har alla användare automatiskt rättigheter till funktioner som sökrutiner, karttjänster samt informationslayouter om man INTE har använt behörighetsstyrning för att styra rättigheter. Detsamma gäller för webbapplikationer.
 • Från och med service pack 4 så kommer grundinställningen istället vara att ingen användare har behörighet till dessa funktioner eller till webbapplikationer
 • Det betyder att systemadministratören hädanefter aktivt måste styra behörigheten genom att ange vilka som ska tillgång till specifika funktioner samt till webbapplikationer.
 • Det är därför viktigt att bestämma vilken uppsättning behörigheter ni vill ha före uppdatering till service pack 4. Säkerställ också vilka användare som ska ha tillgång till vilka webbapplikationer. På så sätt kan ni smidigt konfigurera behörigheter i samband med installationen.
 • Konsekvensen för användare av webbapplikationer blir att de inte längre kan använda webbapplikationer anonymt utan samtliga användare, med behörighet, måste alltid identifiera sig vid inloggning.

Vi inför stöd för federerad inloggning

I nuläget stödjer GEOSECMA hantering av användarkonton antingen via ArcGIS built-ins kontohanterare eller via ett Active Directory. I service pack 4 utökas stödet för att också kunna hantera användarkonton samt inloggning via en identitetsutgivare (Idp:Identiy Provider), d.v.s. federerad inloggning via OpenID. Det innebär att:

 • Behörighet kommer för nya användare som standard att vara strypt och måste definieras per användare och/eller grupp för att erbjuda en högre skyddsnivå som standard.
 • Behörighet kan sättas antingen på enskild användare eller grupp för ytterligare behörighetsnivåer.
 • En standard-behörighet kan definieras för varje ny användare som loggar in på systemet för att underlätta för nya användare att direkt få tillgång till generell funktion/information.
 • Grupphantering flyttas till GEOSECMA:s administrationsverktyg, då grupphantering inte hanteras av alla identitetsutgivare.

Påverkar hela GEOSECMA for ArcGIS

– Plattformsuppdateringen kommer att kräva förberedelser av kund i samband med installation. Mer information om vad dessa förberedelser innebär publiceras under hösten.
 • Plattformsuppdatering till ny ArcGIS-version (10.8.1)

LÅNGSIKTIG PRODUKTUTVECKLINGSPLAN

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis:

 • Kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i nya ArcGIS-versioner.
 • Komplett översyn av GEOSECMA for ArcGIS stöd för VA-verksamhet för att möta framtidens krav på ett modernt och komplett IT-stöd för VA.
 • Anpassning av GEOSECMA for ArcGIS stöd för kart- och planförsörjning för att tillgodose Lantmäteriets utveckling av nya direktiv inom Svensk Geoprocess.

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.