PLANERA OCH OPTIMERA TRANSPORTER

Stora delar av den kommunala verksamheten, exempelvis skola, omsorg, renhållning eller räddningstjänst, har behov av att planera och optimera transportsträckor. Man behöver veta den snabbaste och kortaste vägen mellan två punkter. Man behöver veta avstånd och hur lång tid transporter tar.

  • Vilka elever har rätt till skolskjuts när höstterminen börjar?
  • I vilken ordning ska elevernas hämtas upp och när behöver de hämtas för att hinna i tid tills skolan börjar?
  • Vilken är bästa möjliga färdväg för sophämtningen och hur många hushåll måste hinnas med per dag?
  • Vilka vägar är tillåtna att använda vid transport av farligt gods?
  • Vilka vårdtagare ska hemtjänsten besöka och hur ofta och var bor de?
  • Vilka trekammar- eller slambrunnar ska VA-bolaget tömma och hur kan bästa möjliga rutt planeras?

GEOSECMA Ruttplanering är ett system som hjälper kommunen att på ett enkelt sätt effektivisera och spara i planeringstid, personalkostnader, fordonskostnader och därmed även få en positiv inverkan på miljön.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Ruttplanering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.