GEOSECMA TRAFIK INNEHÅLLER:

 • Mallar som stöd för att följa arbetsflödet från att skapa trafikregel tills publicering i STFS
 • Stöd för att knyta trafikföreskrifter till gatunätet

GEOSECMA TRAFIK GER:

 • Digitalt arbetsflöde
 • Föreskrifter i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer och regelverk

RÄTT SKYLT PÅ RÄTT PLATS

 • Hastighetsbegränsningen inom stadens tätortsområden ska sänkas från 50 till 40 km/h.
 • Ny zonindelning för parkeringsavgifter ska införas i centrum.
 • Storgatan behöver tillfälligt stängas av på grund av att gatan ska repareras.
 • En cirkulationsplats ska anläggas vid det nya köpcentrat.

De här situationerna är alla bra exempel på att kommunen ständigt behöver ändra eller skapa nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Men förutom att besluta om föreskrifter så är kommunen också ansvarig för att de görs tillgängliga i STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

parkerade bilar på rad

I ENLIGHET MED MYNDIGHETSKRAV

Med GEOSECMA Trafik får kommunen ett system där registrering och ajourhållning av föreskrifterna sker helt i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer och regelverk. Givetvis tar vi också ansvar för att modulen följer senast gällande version av den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter (RDT).

DIGITALT ARBETSFLÖDE

Modulen, som är utvecklad i nära samråd med våra användare, har inbyggt stöd för hela arbetsflödet från att behovet av ny föreskrift uppstår tills att föreskriften träder i kraft genom publicering i Transportstyrelsens STFS. Kommunen får en programvara, med ett användarvänligt webbgränssnitt, som är skräddarsydd med verktyg för att hantera processen kring de lokala trafikföreskrifterna.


MALLAR FÖRENKLAR ARBETSPROCESSEN

GEOSECMA Trafik är uppbyggd med ett antal mallar som motsvarar arbetsprocessen kring hur svenska kommuner arbetar. Arbetsflödet börjar med att en ny trafikregel behöver tas och fortsätter fram tills dess att Transportstyrelsen publicerar trafikföreskriften. Mallarna medför inte bara ett enkelt, snabbt och digitalt arbetsflöde. De säkerställer även att föreskriften beskrivs korrekt i enlighet med RDT (rikstäckande databas för trafikföreskrifter).

ARBETSFLÖDET I FÖRENKLADE DRAG

 • ny trafikregel skapas
 • beredning för införande
 • utformning av föreskrift
 • föreskrift kan placeras i avvaktan på kommunalt nämndbeslut
 • slutligen publicering av föreskrift till Transportstyrelsens STFS (Svensk trafikföreskriftssamling)

Trafikskyltar med husfasad i bakgrunden

TEXT OCH GEOGRAFI I SAMMA SYSTEM

Grundinformationen om vägnätet hämtas via GEOSECMA LVDB, vilket möjliggör att trafikföreskrifterna knyts till gatunätet. Därmed kan läget presenteras geografiskt, både lokalt i kommunen och i STFS. Och med hjälp av skyltutsättningsutskrifter får skyltutsättaren ett underlag för att placera ut vägmärkena med korrekt placering.


PRESENTATIONS- OCH SÖKMÖJLIGHETER

För varje föreskrift som skapas genereras med automatik PDF/A-dokument, vilket är det format som Transportstyrelsen kräver. Det är även möjligt att på ett enkelt sätt bifoga en kartbild till den enskilda föreskriften. Dessutom är varje föreskrift som skapas också sökbar. GEOSECMA Trafik innehåller fördefinierade sökrutiner för att söka beslutade, upphörda och arkiverade föreskrifter. Det innebär att all information som registrerats med geografisk position är möjlig att på ett enkelt sätt åskådliggöra och analysera med kartan som bas.

stadsgata med vägmärken

SE PRODUKTFILM - RÄTT SKYLT PÅ RÄTT PLATS

En hastighetsbegränsning ska ändras på en gata, en annan gata ska under en period vara enkelriktad, och medan stadsfesten pågår ska det vara tillfälligt parkeringsförbud på flera gator. Vi visar hur arbetsflödet ser ut i GEOSCMA Trafik för att se till att kommunens lokala trafikföreskrifter blir korrekta.


VERKSAMHETSSYSTEM FÖR GRÅ INFRASTRUKTUR

Vi ger dig verktyg för att skapa ett digitalt gaturum, och en grå infrastruktur, där de olika delarna fungerar tillsammans.

Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd.


SE KUNDREPORTAGE - KALMAR KOMMUN

Ta del av Kalmar kommuns erfarenheter av att arbeta med GEOSECMA Trafik.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Trafik och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

GENVÄGAR 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.