Det är många olika fakta och förutsättningar som man måste tänka på när nya vatten- och avloppsledningar ska anläggas.

Hur ser markförhållanden ut i aktuellt område? Hur ska lutningar på spill-och dagvatten se ut? Hur är kapaciteten i befintligt ledningsnät? Ska den nya ledningsdragningen ansluta till befintligt nät? På vilken höjd bör serviser och anordningar sättas? Ska ledningarna ansluta till fastigheter med eller utan källare? Hur ser behovet av schaktning eller kringfyllning ut?


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA VA-projektering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.