Det är många olika fakta och förutsättningar som man måste tänka på när nya vatten- och avloppsledningar ska anläggas.

Hur ser markförhållanden ut i aktuellt område? Hur ska lutningar på spill-och dagvatten se ut? Hur är kapaciteten i befintligt ledningsnät? Ska den nya ledningsdragningen ansluta till befintligt nät? På vilken höjd bör serviser och anordningar sättas? Ska ledningarna ansluta till fastigheter med eller utan källare? Hur ser behovet av schaktning eller kringfyllning ut?


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.