Kommunens infrastruktur behöver ständigt förändras. Exploatering av industri- eller bostadsområden innebär exempelvis att nya gator och vägar måste anläggas. Men innan vägbygget kan påbörjas behöver hänsyn tas till en mängd olika uppgifter.

Hur ser gällande detaljplan ut för området? Hur högt ska gatan ligga i förhållande till tomtmark? Hur ser den naturliga avrinningen från området ut? Hur ser riskerna för översvämning ut i området? Var går det befintliga ledningsnätet? Hur mycket schaktning och återfyllnad kommer att behövas? Finns laserscannade kartor som kan användas som underlag för terrängmodeller?


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Vägprojektering och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.