BÄTTRE DEBITERINGS- OCH BESLUTSUNDERLAG

  • Finns det anslutningspunkter i VA-nätet som inte debiteras för sin vattenförbrukning? 
  • Hur stor är vattenförbrukningen i ett visst område så att vi vet hur många vattencisterner vi ska sätta ut vid planerad vatttenavstängning?
  • Hur får vi ut körlistor för avfallstunnors tömning? Finns fastigheter som saknar renhållning? Dessa är ett par exempel på behovet av att ta fram underlag som bygger på information från olika system.

Genom att kombinera uppgifter från GEOSECMA, exempelvis befolkningsdata, fastighetsinformation, vägnät och ruttplanering, tillsammans med debiteringssystem inom VA och renhållning, får kommunen bättre debiterings- och beslutsunderlag.

Hand som sätter på vattenkran

grönska och träd i parkmiljö

INTEGRATION MELLAN GEOSECMA OCH EDP CONSULT SAMT VISMA

GEOSECMA – WebDEB, GEOSECMA - EDP WinSam, GEOSECMA - EDP WinVAs samt GEOSECMA - EDP Future är integrationsprodukter mellan GEOSECMA och våra partners EDP Consult AB samt VISMA. De möjliggör sampresentation av den information som finns registrerad i de olika systemen. Dessutom via ett enkelt webbgränssnitt och med möjlighet att presentera informationen i kartan.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA - WebDEB och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.