Höganäs - Den lilla kommunen, med stora ambitioner

Höganäs kommun, ett typexempel på ett kustsamhälle som historiskt omvandlats från den småskaliga fiske och jordbruksnäringen, till gruvort och senare industristad med blomstrande företagsamhet. Men resan har inte stannat där. De senaste femton åren så har Höganäs kommun aktivt satsat på att digitalisera sin kommunala verksamhet. Arbetet har präglats av nyfikenhet och en pionjäranda, vilket idag har format dem till en av de kommuner som ligger långt fram inom digitalisering.

Läs om hur Höganäs kommun formar den digitala staden...(pdf)

Kundreportage Höganäs

Kundreportage Helsingborg

Helsingborg - GEOSECMA förenklar och effektiviserar

Läs om vilka effekter Helsingborgs stad har uppnått genom tjänstebaserad uppdatering av byggnader och adresser, mellan dem och Lantmäteriet. I grunden har det inneburit en möjlighet att optimera arbetsflöden, förbättra kvalité och bygga bort komplexitet i datahantering. Men Helsingborg ser också vinster i att deras inmätningsresurser själva kan mata in data, som sedan skickas direkt till Lantmäteriet.


Trafikverket - Tjänstebaserad uppdatering av vägdata effektiviserar

Trafikverket hanterade över 7000 leveranser på förändringar i vårt svenska vägnät under förra året. Detta inkluderar all data ifrån näringsliv, kommun, Lantmäteri samt flera andra aktörer. Bryter man ut de kommunala leveranserna så står de för cirka hälften av alla leveranser. Men när nu digitaliseringen börjar forma nya möjligheter och skapa värden i samhället, hur skulle detta kunna påverka dialogen mellan kommun och Trafikverket?

Trafikverket

MÖT VÅRA KUNDER

Vad har Helsingborg, Trelleborg, Eskilstuna Strängnäs Miljö och Energi, Nybro kommun gemensamt? Jo, de är alla med i våra filmer för att berätta om hur de arbetar med våra produkter och ger tips till andra kommuner hur man har löst problem med GEOSECMA for ArcGIS. 

Några av alla filmer ni kan titta på:

  • Helsinborg sökte en samarbetsplatfform och valet föll på GEOSECMA. 
  • Vikten av gemensam lägesbild i Eskilstuna.
  • Trelleborgs erfarenheter av att gå till GEOSECMA från ArcCadastre. 

Jobbar du i GEOSECMA? Vill du dela med dig av hur GEOSECMA underlättat arbetet för er, eller har du smarta råd till andra användare? 

Tipsa då vår reporter genom att skicka ett mail!


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.