DIGITALISERING VIKTIGT STEG FÖR FRAMTIDEN

Två kommuner som arbetar för fullt med att digitalisera samtliga äldre planer in i GEOSECMA Fysisk planering är Nybro och Höör. Några av anledningarna till det arbete som nu pågår är att få ordning och reda och allt samlat på samma ställe för att på så vis lättare kunna arbeta och använda och sprida informationen. Men också för att få enhetliga och korrekta planer.

Läs som artikel


FRÅN ARCADASTRE TILL GEOSECMA KARTA

I somras gick Trelleborg över från att göra kartor i ArcCadastre till att börja arbeta med GEOSECMA Karta. Den största anledning var för att få tillgång till funktionen tjänstebaserad uppdatering av BAL, men fördelarna visade sig vara fler.

Läs som artikel


NU ÄR DET SLUT MED DÅLIGT UPPDATERAD INFORMATION 

Alla kommuner i landet måste ajourhålla information om byggnader, adresser och lägenheter i vissa områden i sin kommun, information som skickas till lantmäteriet. Den informationen kan skickas på flera olika sätt, och i Trelleborg har man nu valt att använda sig av funktionen tjänstebaserad uppdatering av BAL i GEOSECMA Karta – något som förenklat arbetet mot tidigare.

Läs som artikel


VIKTIGT MED EN GEMENSAM SAMARBETSPLATTFORM FÖR JÖNKÖPING 

Jönköpings kommun har i 20 år utvecklat sina verksamhetslösningar själva. Men förra året tog de steget över till standardiserade lösningar när det valde GEOSECMA Karta. Och en stor anledning till förändringen är tryggheten med standardiserade lösningar.

Läs som artikel


JÖNKÖPING VALDE NYTT KARTSTÖD MED BAL 

Samarbete med omvärlden försvårades för Jönköping på grund av det system de arbetade med. Därför började de se sig om efter andra lösningar där man kunde lagra data i relationsdatabaser. Och GEOSECEMA Karta uppfyllde kraven som ställdes.

Läs som artikel


SAMLAD INFORMATION UNDERLÄTTAR ARBETET

Med GEOSECMA för ArcGIS och kommunlicens står Nybro kommun rustade för det dagliga arbetet, som innebär allt ifrån att rita detaljplaner till att arbeta med VA-ledningar, eller sköta kommunens parker.

Läs som artikel


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.