TRELLEBORG JAGAR TUNGMETALLER MED GEOSECMA FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ 

Med GEOSECMA och ArcGIS som verktyg arbetar Trelleborg med uppströmsarbete för att spåra tungmetaller. När farliga ämnen som kadmium, zink och bly upptäcks i reningsverket då börjar detektivarbetet med att finna källan.

När man på reningsverket i Trelleborg upptäcker förhöjda värden av skadliga ämnen som tungmetaller så börjar arbetet för kommunens miljöingenjör och GIS-ingenjörer på VA-avdelningen. Med hjälp av GEOSECMA och ArcGIS sammanställs och visualiseras den information som behövs.

Läs som artikel


VIVAB VÄXTE MED KOMMUNERNA 

Ibland kan kommuner hamna inför framtida utmaningar som lättare tas an om man är en större organisation. Då är samverkan över kommungränserna en lösning. Så gjorde Falkenberg och Varberg när det gällde vatten, avlopp och avfall och bildade därför för några år sen VIVAB, Vatten och Miljö i Väst.

Läs som artikel


SAMARBETE ÖVER VERKSAMHETSOMRÅDEN BLIR ENKLARE 

Genom att arbeta med GEOSECMA Ledning VA har VA-avdelningen på det kommunala bolaget Eskilstuna Energi och Miljö full koll på både sina egna ledningar, men också de andra avdelningars olika ledningar, såsom elledningar och fiberkablar, som finns i marken. En gemensam lägesbild skapar en effektiv arbetsprocess och kostnadseffektivt.


Läs som artikel


DUBBELARBETE ÄR HISTORIA PÅ VA-AVDELNINGEN I JÖNKÖPING

Efter att GEOSECMA Karta gjorde entré i Jönköping var inte steget långt att även gå vidare med GEOSECMA Ledning VA. Den tidigare programvaran som Jönköping arbetade med upplevdes som ett föråldrat system som skapade en del bekymmer.

Läs som artikel


VÄXJÖ HÅLLER REDA PÅ RÖREN I PADDAN 

Sen i somras har samtliga bilar på rörnät på Växjö kommun varit utrustade med en surfplatta med GEOSECMA Ledning VA, drift och underhåll. De gamla pappersritningarna ligger nu allt som oftast oanvända kvar i bilarna, medan Peder Gustavsson och hans kollegor nu använder sig av paddan i fältet.

Läs som artikel


KALMAR HAR FULL KOLL PÅ TRAFIKEN 

Kalmar kommun har provat sig fram bland olika programvaror för trafik innan de landade i GEOSECMA Trafik. Och nu arbetar de dagligen i programmet

Läs som artikel


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.