UTMANINGAR OCH FÖRVÄNTANINGAR HOS MEDARBETARNA I HELSINGBORG 

Vi har pratat med några av de som arbetar på kart- och mätenheten i Helsingborg om hur det går för de med att lära sig GEOSECMA och ArcGIS och vilka förväntningar de har på det framtida arbetet.

Läs som artikel


INGEN MER SYSTEMSOPPA I HELSINGBORG 

Nu är slut med systemsoppa i Helsingborg stad, införandet av GEOSECMA och ArcGIS är i fullgång. På kart- och mätenheten har man börjat lämna de gamla programmen bakom sig då GEOSECMA Karta är på plats.

Läs som artikel


HELSINGBORG VALDE ARCGIS OCH GEOSECMA 

Helsingborg hade en vision när det började söka efter en ny stadsgemensam plattform för geografisk information. Med ArcGIS plattformen som grund och de verksamhetsspecifika modulerna i GEOSECMA uppfylldes därmed de krav Helsingborg ställde. Visionen baserades på att ta sig förbi de svårigheter som fanns i verksamheten.

Läs som artikel


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.