SUPPORTHJÄLP VID DIN ARBETSPLATS

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Starta TeamViewer här.


SUPPORTEN INFORMERAR - AKTUELL INFORMATION

Boverkets nya föreskrift och allmänna råd för detaljplaner

Hur påverkas kommuner av Boverkets nya regler för digitala detaljplaner? Vilka datum gäller? Hur hanterar Boverket äldre versioner av Allmänna råd? Hur anpassas GEOSECMA Fysisk planering? Svaren på dessa frågor finns här.

Planbeskrivning i GEOSECMA Fysisk planering

Boverket arbetar just nu med att ta fram regler och föreskrifter kring nya digitala detaljplaner inklusive planbeskrivningar. Vill du veta mer om hur planbeskrivningar hanteras i GEOSECMA Fysisk planering? Läs här


FORTS. AKTUELL INFORMATION 

Nytt ÖFF-format 11.50

Vanligtvis släpper Lantmäteriet nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF) i januari. Nytt för i år att informationen uppdaterades redan den 8 oktober 2020 då nytt ÖFF-format (11.50) släpptes. En viktig nyhet i ÖFF 11.50 är stöd för 2020 års taxeringsinformation. En annan nyhet är att från och med ÖFF 11.50 kommer Lantmäteriet inte längre att leverera detaljerad information för utländska ägare med ett s.k. GD-nummer (302-nummer). Från ÖFF 11.50 kommer enbart personnamn/organisationsnamn att levereras för den typen av ägare, eftersom adressinformation inte längre ajourhålls av Skatteverket.

Vår anpassning är tillgänglig den 11 november

Det innebär att du som har GEOSECMA Fastighet kan hämta fastighetsavisering i ÖFF 11.40 fram till 7 oktober. Därefter kan ni inte hämta fastighetsaviseringar via ÖFF förrän ni installerar den nya versionen av GEOSECMA Fastighet med stöd för 11.50. Denna anpassning är tillgänglig från den 11 november. Anpassningen kommer vara möjlig för er att installera på egen hand i form av en så kallad databaspatch. Vi kommer att tillhandahålla en instruktion som presenterar hur ni hämtar hem och installerar denna databaspatch på egen hand.

Tänk på att..

Det är viktigt att ni säkerställer hämtning av Lantmäteriets aviseringsfiler för 11.50 från deras FTP-plats till er lokala lagringsplats. Dessa filer behöver finnas tillgängliga hos er när ni hämtar hem anpassningen av GEOSECMA Fastighet från den 11 november och framåt. Anledningen till denna rekommendation är att Lantmäteriet raderar sina aviseringsfiler från myndighetens FTP-plats efter 30 dagar.

Därför skiljer det ett par veckor mellan Lantmäteriets förändring och vår anpassning av GEOSECMA

Anledningen är att vi som leverantör får tillgång till verkliga data från Lantmäteriet först i samband med att ÖFF 11.50 blir tillgängligt. Först därefter kan vi verifiera GEOSECMA på skarpa data. Detta är viktigt ur kvalitetssäkringsperspektiv både för oss och för dig som användare för att minimera risken att problem eller fel uppstår.


NÄR OCH HUR NÅR DU OSS?

Du kan kontakta vår supportpersonal helgfria vardagar kl. 08.00-17.00. Vi kan ge dig snabbare och bättre support om du beskriver ditt problem så utförligt som möjligt, vad du gjorde när det uppstod eller vad du egentligen tänkte utföra. Komplettera gärna med kopia på felmeddelande, felutskrifter, loggar etc.

Support

VI GER SUPPORT PÅ GEOSECMA

Du som kund har rätt till användningssupport under förutsättning att du har ett gällande supportavtal eller ett annat avtal där support ingår. Med användningssupport avses stöd i användning av – och felsökning – i våra produkter. 

Alla som jobbar på supporten är inte experter på allt, men kompetensen finns inom nära räckhåll. Supporten har även hjälp av utvecklarna som sitter vägg i vägg och  leveransavdelningen som har kunskap om hur ni som är kunder använder programmen.


SUPPORTHJÄLP VID DIN ARBETSPLATS

Vi kan lösa ditt supportärende via skärmdelning. Du visar problemet på din datorskärm, som vi samtidigt ser. Vi får bättre förståelse för ditt problem och vi kan visa dig lösningen direkt. Vid skärmdelning använder vi programmet TeamViewer. 

Starta TeamViewer här.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.