KOM IGÅNG MED ARCGIS PORTAL

Vi erbjuder oss att hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för GEOSECMA for ArcGIS i er organisation, samt att tillsammans rita kartan för vad ni vill uppnå med er investering. För det är så vi vill att våra kundrelationer ska se ut, som ett partnerskap där vi hela tiden finns tillgängliga för råd och stöttning.

Uppstart

Vi startar med en 1-dags workshop där vi visar på hur kombinationen av ArcGIS-portal och GEOSECMA for ArcGIS skapar nya möjligheter. Workshopen går igenom olika exempel på tillämpning och tydliggör förutsättningarna för att installera och starta upp arbetet med ArcGIS-portal i organisationen. Resultatet av workshopen blir en aktivitetsplan som beskriver aktiviteter och mål på kort och lång sikt.

Installation

ArcGIS-portal installeras. När installationen är färdig finns en fungerade miljö på plats

Förvaltning

För att komma igång och följa aktivitetsplanen fortsätter vi därefter med löpande förvaltning, på plats eller på distans. Förvaltningen utgår från aktivitetsplanen och syftar till att säkerställa att arbetet med ArcGIS-portal kommer igång och att aktivitetsplanen genomförs. Arbetet sker i nära samarbete med den egna GIS-organisationen och både kompletterar och avlastar denna.

  • Aktivitetsplanen kan t.ex. omfatta att sätta upp karttjänster för publicering via ArcGIS-portal
  • Etablera strukturer för förvaltning av ArcGIS-portal - Hjälpa till med informationsspridning i verksamheten för att informera om möjligheterna som kommer med ArcGIS-portal
  • Sätta upp lösningar för användning av de olika appar som ingår i ArcGIS-portal, både teknisk konfiguration och rutiner för förvaltning.
Projektstöd

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.