GEOSECMA KARTA - KOM I GÅNG MED BAL

Vi vänder oss till er som är GIS-, kart- och mätningsingenjörer och som ska arbeta med tjänstebaserad uppdatering via BAL.

  • Vilken informationskvalitet har ni på er data och vad har ni skickat till Lantmäteriet enligt ABT? 
  • Vilka arbetsflöden behövs för att arbeta med BAL på ett effektivt sätt? 

Vi sätter upp och administrerar er testmiljö för BAL. Vi ger även stöd i genomförandet av Lantmäteriets testfall och hjälper er att komma i skarp drift. Med andra ord syftar projektstödet till att vi är ert bollplank genom hela införandet av BAL.

Projektstöd

INNEHÅLL

Projektstödet omfattar en dag alternativt sker avrop per timme. Följande delar ingår:

  • Vi går igenom era förutsättningar och vad som krävs för att börja i BAL
  • Vilken informationskvalitet har er data och vad behöver göras
  • Uppsättning av testmiljö inför testperioden för BAL
  • Lantmäteriets testfall i BAL – hjälp och stöd
  • Produktionssättning för att gå i skarp drift med BAL 
  • Stöd och hjälp i införandet av BAL

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.