Digital teknik hjälper VA-verksamheten

Just nu pågår flera intressanta initiativ runt om i landet där digital teknik används för att optimera driften i realtid och underlätta proaktivt arbete. Här får du ta del av exempel som rör konditionsbedömning av ledningsnät, kartering av vatten, riskbedömning för smartare beslutsstöd samt sensorer och flödesmätare.

Läs artikel

vatten från kran

Jakten på kostsamt vattenläckage

20–25 % av Sveriges dricksvatten läcker varje år ut i marken på grund av läckage i ledningsnäten. Här presenterar vi 3 faktorer som bidrar till att minska förlusten av vatten och kunna kontrollera vattnets väg från verk till konsument och tillbaka.

Läs artikel

översvämning gata

Fyra förändringar som påverkar VA-branschen

VA-branschen står inför de hittills största utmaningarna någonsin. Det handlar om klimatförändringar, urbanisering och föråldrade VA-nät. Samtidigt ser vi en hisnande utveckling av tekniska innovationer som skapar nya möjligheter. Vi berättar varför det är så viktigt att VA-organisationer rustar sig inför framtiden.

Läs artikel

Havsbild

Fyra tekniktrender för dig inom VA-verksamhet

Ny teknik innebär helt nya sätt att lösa problem och kan användas för att skapa praktisk nytta. Här presenteras inspiration kring hur VA-branschen kan använda sensorer, drönare, AR och AI.

Läs artikel

AR i VA

IoT i kommunal verksamhet – utmaningar och hur man kommer igång?

Det är endast fantasin som sätter gränser för hur kommuner och kommunala bolag kan dra nytta av sensorer och Internet of things. Nyttan är uppenbar, många är i startgroparna men få kommuner tillämpar den nya tekniken i större utsträckning. Vad beror det på? Hur ser utmaningarna ut? Vad är viktigt att tänka på för att komma igång?

Läs artikel

Internet of Things och sensorer

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.