SAMHÄLLSBYGGNAD I CENTRUM

Med vår GIS-baserade programvara för samhällsbyggnad, GEOSECMA for ArcGIS, får ni hållbara och framtidssäkra verksamhetslösningar. Det betyder att vi investerar i både teknik och relation – för att hålla över tid. Med det följer inbyggt stöd för regelverk, standarder och rådande tekniktrender.