S-GROUP Solutions och Sokigo går ihop!

Sokigo AB och S-GROUP Solutions AB är bolag inom Addnode Groups divison Process Management och har sedan tidigare etablerat samarbete.  För att ytterligare stärka helheten i erbjudandet till Sveriges kommuner blir S-GROUP Solutions, all personal samt företagets produktfamilj GEOSECMA for ArcGIS, en del av Sokigo från den 1 januari 2024. Nu inleder vi en gemensam och spännande resa tillsammans!

  ”Sokigo kommer att bestå av nästan 300 medarbetare och tack vare sammanslagningen bidrar vi till ökad samhällsnytta och värde för kommunal verksamhet genom de lösningar vi tillhandahåller”, säger Anders Sundin, VD för Sokigo.

 
”Vi ser med stor glädje fram emot kundnära innovationsarbete och att hitta integrationer som leder utvecklingen av ett hållbart och digitalt samhälle framåt”, säger Carl-Johan Ahde, tidigare VD för S-GROUP Solutions.

 
Denna webbsida kommer att existera parallellt med www.sokigo.com under en övergångsperiod. Här kommer endast finnas information om GEOSECMA for ArcGIS. All övrig information om företaget och nyheter hittar ni från och med 2024-01-01 på Sokigos webb.