Publicerad 2020-06-30

Sex kommuner maxar med gemensam GIS-plattform


Många bäckar små blir en stor å, brukar man ju säga. Och en stor å kan bära mycket större båtar än en bäck. Samma sak gäller när några mindre kommuner går ihop med andra mindre kommuner och bildar kommunkluster för att tillsammans köpa in verksamhetsstöd för samhällsutveckling. Tillsammans kan de maximera värdet av en gemensam investering i en GIS-plattform. 
Sex kommuner - Bjuv, Örkelljunga, Klippan, Åstorp, Perstorp och Svalöv - gick nyligen ihop i en upphandling för att köpa GIS-plattform och fastnade för GEOSECMA for ArcGIS från S-GROUP Solutions.


Vi pratade med GIS-samordnaren för dessa kommuner, Dylan Selway, för att ta reda på vilka synergieffekter och fördelarna man uppnår med denna typ av samordning.


Varför var det så viktigt för er att produkten och hela systemet hänger ihop och bygger på samma plattform?

– När man kan ha en gemensam förvaltning, gemensam kontakt med myndigheter och hämta ner data gemensamt blir det enklare, helt enkelt. Är vi dessutom så många att vi kan bjuda hit utbildare istället för att skicka iväg våra anställda på utbildningar sparar vi också tid, energi och resurser.

Vad ser du för samordningsvinster?

– Det finns absolut en ekonomisk vinst i samordning av detta slag. Det kan vara svårt för små kommuner att hitta personer med den breda kompetens som behövs för att klara hela spannet inom kart, mät och GIS. Samarbete med andra kommuner är oftast en bra lösning för att täcka upp för de delar där man själv saknar kompetens. Många uppgifter gör man för sällan för att det ska vara rimligt att kräva att det finns minst en person i varje kommun som kan utföra arbetet. Oftast räcker det med en eller två specialister som täcker behovet i alla sex kommuner.

Vad är det ni främst samordnar er kring?

– Vi håller till exempel på med att ta fram mallar för kartprodukter som alla kan använda bara genom att byta ut kommunvapen och bilder. Vi har just nu tagit fram fyra olika digitala tomtförsäljningsportaler, baserade på samma mall, och det är en och samma person som gör detta för alla kommunerna. Planen är att vi på sikt ska få ut produkter på löpande band, som till exempel översiktsplaner, skötselplaner, grävtillståndsanmälning, osv.


Vilka är de tre största fördelarna med att ha investerat i GEOSECMA for ArcGIS - både generellt och i relation till att sammarbeta med andra kommuner?

  1. Systemet kommer aldrig bli för begränsat för oss. Det utvecklas så fort och så brett att det alltid kommer vara mer än vi behöver - vilket också gör det framtidssäkert.
  2. Det är flexibelt. Man kan använda det för enkla uppgifter men man kan också få hjälp med att lösa hur komplicerade uppgifter som helst.
  3. Vi kan nå andra grupper än bara de tekniskt bevandrade. Med GEOSECMA for ArcGIS är det mycket lättare att nå ut till och starta en engagerande dialog med medborgarna.


Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kommunerna? Hur jobbar ni tillsammans?

– Vi har löst det på ett bra sätt. Min tid delas upp i sjättedelar, jämt över alla kommuner, och så har vi en chef i varje kommun som sitter i en styrgrupp. Vi har också en systemansvarig i varje kommun som tillsammans fungerar som en arbetsgrupp. Denna grupp förmedlar till mig vilka behov de har, vad de vill uppnå och hur de ska jobba. Jag tar det därefter till styrgruppen som i sin tur fördelar budget.

Vad finns det för vinster med ett sådant här samarbete?

– Först och främst fördelningen av kompetens - man inte behöver ha en specialist i varje kommun. Men den allra största vinsten är nog ändå tid. Speciellt när det gäller uppdateringar eftersom det sker vid ett tillfälle centralt och inte vid ett tillfälle per kommun. Dessutom fungerar förvaltningen också mycket bättre nu!

Vad ser du för utvecklingsområden i kommunen och vilket sätt kan den här plattformen stödja er i det?

– Det finns jättemycket som vi skulle kunna utveckla och det finns så många möjligheter i GEOSECMA for ArcGIS. När jag visar olika exempel för olika arbetsgrupper vad systemet kan göra vill de oftast ha det på en gång. Och då kommer vi till den stora nackdelen med att samarbete. Faktum att vi kan dela på tjänster och kompetens mellan kommunerna innebär oftast att man anställer färre personer än man hade gjort om man var en självständig kommun. Man prioriterar helt enkelt den ekonomisk vinst i att samarbete över utveckling.
Det finns så otroligt mycket att utveckla med hjälp av den här GIS-plattformen men någon ska ju faktiskt göra jobbet också. Och de personerna saknar vi i stor utsträckning idag.Tips att ge andra som funderar på att göra samma sak?

  • Red ut först vad man vill av samarbetet. Är det bara en gemensam förvaltning av GIS eller en gemensam GIS resurs?
  • Gör det inte för att spara personal! Att dela kompetens borde ses som ett sett att utveckla och inte som en besparing.
  • Ha en resursplan! Helst ska resurserna inte kopplas till en specifik avdelning utan att kompetensen bör kunna flyta runt mellan kommunerna.
  • IT är en oerhört viktigt del av det hela. En grundläggande förutsättning är att alla ingående IT avdelningar har ungefär samma regler och arkitektur.
Road network

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.