Publicerad 2020-02-11

Årets ArcGIS & GEOSECMA-konferens en succé!

Inspiration, kompetensutbyte och kommunala avtryck som lämnar stora intryck

Den 4-5 februari arrangerade vi årets ArcGIS & GEOSECMA-konferens. Vilket engagemang och entusiasm vi mötte hos våra fantastiska kunder, samarbetspartners och deltagande myndigheter! 

Under dessa dagar har det bubblat av nyfikenhet på ny kunskap. Åtskilliga exempel på mod att våga testa nya vägar har presenterats. Och vi har fått ta del av väl förunnad stolthet när erfarenheter och lärdomar har spridits. Det har varit glädjande att få se den vilja som finns att både dela med sig och ta till sig nya intryck. Stort tack till alla som bidragit till detta! 

För dig som är nyfiken på vad konferensen innehöll så kommer här ett litet axplock från det fullspäckade programmet samt summering av insikter.

inledningen ArcGIS och GEOSECMA Konferens 20

Datadriven digital tvilling

Med digital tvilling menar vi inte bara en visuell 3D-bild, utan även en innehållsmässig kopia. Den digitala tvillingen fylls med realtidsdata tack vare GIS-information från kommun och myndigheter, BIM-modeller av nya byggnader samt IoT-sensorer. Information som sedan kan användas för analyser och simuleringar, vilket i sin tur bidrar till väl underbyggda beslut. 

Med en digital tvilling förstår vi bättre påverkan på helheten vid förändringar. Vi får unika förutsättningar för att skapa ett hållbart samhälle, aktivt medborgarskap och en komplett livscykelhantering av staden - från planering till byggnation och slutligen förvaltning. Under konferensen fick vi se pionjären Karlskrona kommun, som redan kommit en bra bit på vägen med sin digitala tvilling. Snyggt!

Digital tvilling

Intervju med Karlskrona kommun - Tema Digital tvilling

De digitaliserade detaljplanerna är basen i plattformen för den digitala tvillingen i Karlskrona kommun. Utifrån tredimensionella detaljplaner, geografisk information, IoT, befintlig bebyggelse och ny bebyggelse i BIM kopplas nervtrådarna samman för att göra scenariostyrda analyser av samhällets spegelbild. Du får även reda på vad vår CIM står för!


ArcGIS Urban revolutionerar svensk samhällsplanering

Produktnyheten ArcGIS Urban fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. Här kan kommunens planeringsprojekt existera från ÖP till bebyggd miljö. Med ArcGIS Urban går det snabbt och enkelt att förbereda planer som uppfyller politikernas förväntningar på befolkningsökning och nya bostäder och arbetstillfällen. 

Skapa alternativa scenarios -verktyget räknar automatiskt ut hur många bostäder som tillkommer, hur befolkningen ökar eller om önskad mängd av arbetsplatser uppfylls. Gör analyser, t.ex. havsnivåhöjning, jämför planerat område med befintligt eller använd verktyget som kommunikationsplattform för dialog med medborgare. 

ArcGIS Urban kan dessutom integreras sömlöst med GEOSECMA och därmed får du tillgång till verksamhetsdata kring fastigheter, detaljplaner, park och grönytor, ledningar och annan värdefull information. Spännande att få ta del av Uppsala kommuns erfarenheter under konferensen - de är redan igång med ArcGIS Urban i sin stadsplanering!


ArcGIS Urban exempel

Från analogt till sammanhängande digitalt gaturum

Grävtillstånd i pärmar. Lokala trafikföreskrifter i word-dokument. Leta efter gator via hitta.se. Känner du igen dig? Brottas du också med eftersatt gatuunderhåll, brist på enkla inventeringsverktyg, tidskrävande administration av grävtillstånd eller upplever du ett behov av att få bättre kontroll?

Genom att gå från ett analogt till ett digitalt gaturum så möjliggörs kontroll över de mängder som man ansvarar för att sköta och underhålla. Vägnätet kan knytas ihop med övrig gaturumsinformation såsom trafikföreskrifter, skyltar, stolpar och ruttplanering. Det går snabbare att administrera och ajourhålla vägnät och företeelser. Behov av gatuunderhåll kan enklare planeras, prioriteras och visualiseras. 

Med aktuella och pålitliga data med rätt geografisk information så blir det även ökad rättssäkerhet, kortare handläggningstider, snabbare beslut och minskad tid för tillståndsgivning. 

Under konferensen fick vi lyssna på Knivsta och deras imponerande arbete – från 2017 och fram till nu har de tagit steget till ett digitalt gaturum.

VA-verksamhet rustat för framtida utmaningar

VA-branschen befinner sig i ett omvälvande skifte. Klimatförändringar, urbanisering med under- och överdimensionerade VA-anläggningar, kompetensförsörjning, ökade lagkrav och en snabb utveckling av tekniska innovationer innebär utmaningar men också nya behov och möjligheter. Det krävs helt nya IT-lösningar för att stödja de förändringar som VA-organisationer behöver göra. Första steget är att skaffa kontroll på sina grunddata och digitalt dokumentera ledningsnät och driftstörningar. 

Svenskt Vatten trendspanade på konferensen och uppmanade VA-organisationer att göra just detta för att kunna gå från reaktivt till att arbeta planerat, proaktivt och strategiskt. Det är själva fundamentet för att kunna leverera hållbara, kostnadseffektiva och säkra vattentjänster. 

Under konferensen fick vi ta del av flera exempel på steg i just denna riktning. Trelleborg och VIVAB arbetar aktivt med att höja kvaliteten på sina VA-data genom bättre fältinventering och digitalisering. Helsingborg lyfte fram exempel på hur IoT och sensorer kan användas för att arbeta med preventiva istället för akuta åtgärder.


gaturum och VA

Intervju med Knivsta kommun - Från inget, till allt!

Knivsta kommun har investerat i GEOSECMA for ArcGIS och dess moduler för lokala trafikföreskrifter, gata, lokal vägdatabas och grävtillstånd. Lyssna på deras erfarenheter och på vilket sätt deras lösning för ett digitalt gaturum innebär nytta för verksamheten.


Intervju med Kungälvs kommun - Tillskottsvatten

Kungälvs kommun har aktivt jobbat för att minska höga flöden av tillskottsvatten. Hur har de gått tillväga? I denna intervju får du ta del av deras erfarenheter och bästa tips.


Ordning och reda på kommunens geodata

Vem vill inte ha ordning och reda? Med en komplett och sammanhängande plattform för kommunens samlade behov inom GIS kan kommunal grunddata som byggnader, fastigheter, kartor, befolkningsdata, vägar etc. hanteras. Myndighetsdata uppdateras tjänstebaserat för bästa kvalitet. Verksamhetsdata ajourhålls vid källan med direkt tillgång för alla. Dessutom kan statistik, analyser, inventeringar och data från olika myndigheter integreras på samma ställe. Detta underlättar förstås när man behöver skaffa sig en gemensam lägesbild, samarbeta med andra eller vill publicera information som fungerar lika bra i plattan som på mobilen och datorn. 

Under konferensen fick vi insyn i hur Bodens kommun arbetat med att skapa en kommungemensam plattform för geodata. Nyckeln till framgång för Boden har bl.a. varit att geodata har högt värde på kommunen, fullt stöd i ledningen, nära samarbete mellan GIS och övriga verksamheter samt ett mod att våga testa nytt!

internet of things

VILL DU VETA MER?

Blev du inspirerad och vill veta mer? Vi pratar gärna med dig! Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort. 

Kontakt_mer information_produkt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.