Publicerad 2022-06-08

Lantmäteriets API-portal uppdateras 18 september

Vad innebär API-portalen?

I Lantmäteriets API-portal finns såväl myndighetens produktionsmiljö som verifieringsmiljö för deras direktåtkomsttjänster samt leveranser till den Nationella geodataportalen. Det är API-portalen som hanterar access till de Lantmäteriet-tjänster som används i din organisation och som konfigureras och används via GEOSECMA for ArcGIS. Den 18 september genomför Lantmäteriet en uppdatering av sin API-portal till en ny version.

På Lantmäteriets hemsida beskrivs vad uppdateringen innehåller 

GEOSECMA-kunder behöver inte göra något!

Alla våra kunder som har GEOSECMA for ArcGIS behöver inte göra något i samband med Lantmäteriets uppdatering. Er användning av direktåtkomsttjänsterna via GEOSECMA Fastighet samt leveranser av planinformation med GEOSECMA Fysisk planering till Nationella geodaplattformen kommer fortsätta att fungera precis som vanligt även efter Lantmäteriets uppdatering.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.