Publicerad 2022-04-21

Ajourhåll primärkartan direkt i fält!


Allt bygger på korrekt grunddata

I takt med att samhällsbyggnadsprocessen blir alltmer digital blir vi ständigt påminda om hur viktigt det är att den grundläggande informationen är korrekt. Vi behöver korrekt inmätt mätdata och det behöver vara möjligt att på ett enkelt sätt dela informationen från fältarbetet med de som är i behov av den. 

Det är här som den nya generationens fältapplikation ArcGIS Field Maps kommer in i bilden! Genom att använda ArcGIS Field Maps på en mobil enhet kopplad till ert mätinstrument kan ni mäta in och uppdatera data i fält till en mycket hög noggrannhet och kvalitet. Detta helt utan att behöva arbeta med separata filer som ska exporteras från eller importeras till databasen. Låt oss berätta mer!

Stockholm byggnader bebyggelse planering byggarbete


ArcGIS Field Maps – tre fältappar i en

ArcGIS Field Maps är appen som ger ett användarvänligt och effektivt fältarbete genom att samla funktionalitet från ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer och ArcGIS Tracker i en och samma app.

Istället för att behöva växla mellan olika appar för att kunna utföra olika arbetsmoment, något som kunde vara såväl tidskrävande som utmanande för fältarbetet, gör ArcGIS Field Maps nu motsvarande arbete möjligt med bara en app. Det ger dig som användare ett verktyg som är lätt att använda och som finns tillgängligt både för dator, mobil och surfplatta – online såväl som offline.

Man ipad platta park


Effektivisera ert arbetsflöde för ajourhållning av BAL

Med GEOSECMA Karta kan ni leverera information om byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriets grunddatasystem enligt Lantmäteriets lösning för tjänstebaserad uppdatering av BAL (byggnader, adresser, lägenheter). Det innebär med andra ord att Lantmäteriets grunddata kan uppdateras direkt från GEOSECMA for ArcGIS.

Genom att kombinera ArcGIS Field Maps och GEOSECMA är det möjligt att ajourhålla er byggnads-, adress- och lägenhetsinformation direkt i fält. GEOSECMA Karta XM kompletterar automatiskt fältdatan med de attribut som krävs för att uppdatera BAL, såsom fastighet, byggnadsdel och husnummer. Det innebär att när ni uppdaterar era förändringar skickas dessa till Lantmäteriet enligt samma förfarande som i GEOSECMA Karta, men informationen går direkt från ert mätinstrument till databasen där den kvalitetssäkras och kan skickas vidare. Ett både snabbare och kortare arbetsflöde!

ArcGIS Field Maps BAL ABT primärkarta
4 fördelar med att arbeta på detta sättet:
  • Ni slipper hantera separata filer
  • Ni säkerställer datakvalitet & dataintegritet
  • Ni minskar manuella moment i ert arbetsflöde och på så sätt minskas också risken för misstag
  • Ni kan se till att kvalitetssäkrad information snabbt når ut till samhället
GEOSECMA Karta XM


Vill du veta mer?

Är du intresserad av mer information om hur du med hjälp av ArcGIS och GEOSECMA for ArcGIS kan effektivisera ert fältarbete?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort!

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.