Publicerad 2022-09-15

ArcGIS Urbans unika möjligheter för planprogram och detaljplanering

ArcGIS Urban – för alla nivåer av fysisk planering

ArcGIS Urban är det webbaserade planeringsverktyget där kommunens samtliga stadsbyggnadsprojekt kan existera genom hela sin livslängd. Från översiktsplan, fördjupning av översiktsplan, planprogram och detaljplan till den slutligen färdigställda, bebyggda miljön. 

I ArcGIS Urban kan ni presentera relevant geografisk data tillsammans med era projekt och även visa de olika analyser som har legat till grund för beslut. På så vis skapas en 3D-plattform för medborgarengagemang ur ett helhetsperspektiv, där kommunens utveckling kan följas i alla planeringsnivåer.

Se våra korta filmer där vi visar hur ni kan använda ArcGIS Urbans unika möjligheter i ert arbete med planprogram och detaljplanering!

Planeringsnivåer ArcGIS Urban


Underlätta planarbetet med hjälp av scenarier

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen välja att ta fram ett så kallat planprogram. Planprogrammet är ett tydlig avsiktsförklaring till att ett område ska detaljplaneläggas och kan upprättas som underlag för framtida detaljplaner inom ett större område, till exempel en stadsdel. Med planprogrammet blir det möjligt att, på ett tidigt stadium i planprocessen, lyfta övergripande frågor och visioner och ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Här kommer ArcGIS Urbans förmåga att visualisera och analysera olika scenarier väl till hands. I filmen får ni ser hur ni, med ArcGIS Urbans smarta verktyg till hjälp, enkelt kan utvärdera och presentera olika alternativ för hur området som berörs kan utvecklas.Visualisera detaljplaner i 3D för ökad förståelse

Detaljplaner reglerar mark- och vattenanvändning inom ett begränsat område och dess bestämmelser är juridiskt bindande. Det innebär att detaljplanen utgör ramen för prövning av beslut som berör planområdets utformning och exploatering.

Genom att visualisera era detaljplaner i 3D blir det lätt för både planförfattare och medborgare att se och förstå hur framtida bebyggelse kan komma att upplevas. I filmen visar vi hur ni med ArcGIS Urbans inbyggda verktyg och funktioner enkelt laborerar med olika utvecklingsscenarier, analyserar effekten av dessa och ser hur de förhåller sig till planprogrammet.Ta del av vårens webbinar – "Så kan ArcGIS Urban användas i alla nivåer av fysisk planering"

I våras arrangerade vi ett kostnadsfritt webbinar där vi visade ArcGIS Urbans möjligheter för alla nivåer av kommunal samhällsplanering – från översiktsplan till bebyggd miljö.

Nu har du möjlighet att ta del av webbinaret som helhet! Klicka här och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret, så kommer du att få en länk till det inspelade webbinaret.

Urban stigande havsnivaer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.