Publicerad 2023-03-27

Myndighetsnytt: Lantmäteriet - BAL


Namntyper tas bort

Lantmäteriet tar bort namntyperna "Alternativ byggnadsbeteckning" och "Alternativnamn" från sina produkter. Anledningen är att dessa kategorier kan innehålla namn som inte följer god ortnamnssed och de ska därför inte redovisas i Lantmäteriets produkter samt ökade krav på informationssäkerhet. Observera att detta inte påverkar BAL-leveranser från GEOSECMA Karta till Lantmäteriet.

Informationsmöte om tjänstebaserad uppdatering

Den 26 april, kl. 10-11, anordnar Lantmäteriet ett digitalt informationsmöte som riktar sig till kommuner som har intresse av att börja leverera BAL-information via direktuppdatering.

Länk till Lantmäteriets hemsida för ytterligare detaljer


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.