Publicerad 2019-05-29

Så påverkas kommunal belysning av det nya myndighetsinitiativet

Cirka 30 % av kommunala belysningsanläggningar kommer på sikt att tas över av Trafikverket. Det är målsättningen i den översyn av kommunal belysning på statlig väg som initierats av SKL och Trafikverket.

Här guidar vi dig igenom de viktigaste delarna i myndighetsinitiativet:

 • vad händer just nu?
 • vilka kommuner berörs?
 • måste kommuner lämna över ansvaret?
 • varför genomförs denna översyn?
kt2

Just nu pågår pilotstudie

Under 2018 och 2019 genomförs en pilotstudie i samarbete mellan Trafikverket och 17 kommuner. Målet är att ta fram en metodik samt en konsekvensbedömning. Därefter kommer en utvärdering att göras.

Vilka kommuner berörs?

Alla svenska kommuner berörs men det påverkar särskilt små kommuner i landsbygd, eftersom det är i dessa som den övervägande delen av kommunal belysning längs statlig väg finns.


Måste kommuner lämna över ansvaret för kommunal belysning på statlig väg?

Nej. Syftet är att möjliggöra överlämning av belysningsanläggningar längs statlig väg, som idag förvaltas av kommunen, till Trafikverket. För kommuner som vill fortsätta äga och förvalta sådana belysningsanläggningar kommer det även i framtiden att vara möjligt. Förutsättningen är att de har minst den halva tekniska livslängden kvar och uppfyller grundläggande trafiksäkerhetskrav.

Vinterlandskap parkmiljö

Varför görs denna översyn?

Syftet är att få ett enhetligt ägande så att man uppnår bättre standard både när det gäller underhåll, säkerhet och klimatpåverkan. De flesta belysningsanläggningarna byggdes när belysning för bilismen var i fokus. Idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivt resande, tillgänglighet och minskad klimatpåverkan som prioriteras, vilket medför att behoven förändrats.

Läs mer om initiativet i sin helhet på Trafikverkets hemsida

Har ni koll på er kommunala belysning?

Med GEOSECMA for ArcGIS och vårt stöd för belysningshantering möjliggörs:

 • Belysningsinformation kan kopplas ihop med väglänk
 • Kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar
 • Fältinventering
 • Planering och kontroll av drift och underhåll

Läs mer om GEOSECMA Belysning


Filmintervju med Trafikverket

I filmen intervjuar vi Trafikverket för att gå igenom de viktigaste delarna i myndighetsinitiativet. Vi frågar:

 • Vad händer just nu?
 • Vilka kommuner berörs mest?
 • Varför genomförs detta pilotprojekt?

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.