Publicerad 2017-03-08

Boverket digitaliserar Planbestämmelsekatalog

Digitalisering och tillgängliga geodata är ett högaktuellt ämne och många av våra kunder jobbar hårt med att digitalisera sina detaljplaner. Det är ett klurigt arbete, eftersom det finns mängder med olika varianter på planbestämmelser och det är en utmaning att hitta och kunna tolka planbestämmelser på rätt sätt.

E-tjänst

Nu har Boverket publicerat Planbestämmelsekatalogen som digitalt verktyg för bygglov och detaljplaner. Från den 1 mars kan katalogen nås som e-tjänst från Boverkets hemsida. E-tjänsten kan användas som hjälp när du ska tolka en äldre detaljplans bestämmelser till gällande eller när du ska göra en ny detaljplan, och även för att söka fritt bland planbestämmelser. Informationen underlättar dessutom för dig som ska digitalisera planer och vill veta vad som gäller i en äldre detaljplan.

Öppna data

Boverkets digitala Planbestämmelsekatalog kommer även göras tillgänglig som öppna data i form av ett API senare i år. Vi har ett nära samarbete med Boverket och följer deras utveckling så att vi parallellt kan arbeta med att förbereda GEOSECMA Fysisk planering för kommunikation med Boverkets e-tjänst.   


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.