Publicerad 2017-03-14

Nytt branschråd för trafikföreskrifter

Transportstyrelsen har bjudit in olika intressenter, däribland S-GROUP Solutions, till ett Branschråd för STFS (Svensk Trafikföreskriftsamling). Syftet är att deltagarna, som består av representanter från Transportstyrelsen, Trafikverket, övriga beslutsmyndigheter samt programvaruleverantörer, ska få fördjupad information om aktuell utveckling av STS. Man vill också att Branschrådet ska fungera som ett gemensamt forum för synpunkter och erfarenhetsutbyte inom området. 

Vi ser fram mot att delta i detta branschråd för att ytterligare stärka vår bevakning av nyheter och förändringar som berör trafikföreskrifter så att GEOSECMA Trafik alltid motsvarar gällande regelverk och rekommendationer.  

Läs mer om GEOSECMA Trafik

Läs mer om Svensk Trafikföreskriftsamling


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.