Publicerad 2019-02-18

Simulera staden med drönare, VR, 3D innan den byggs - revolution i detaljplaneprocessen?

drönare över fält

Digital tvilling. Smart stad. Begreppen får nog många att associera till ny teknik. Men en stad blir inte smart genom tekniska lösningar. Det är syftet med tekniken bakom som är det viktiga. Det vill säga att skapa nytta för människor.

Med VR, AR, drönare och 3D kan vi bättre förstå en värld som ännu inte finns. Existerande byggnader kan visas sida vid sida med sådant som planeras. Vi får en realistisk och interaktiv upplevelse av hur detaljplanen kommer integreras i den befintliga miljön. Det hjälper stadens invånare att förstå planens sammanhang och hur de påverkas i sin vardag. Genom att skapa inspiration och underlätta ett aktivt medborgarskap gynnas den demokratiska processen. Då kommer den smarta staden verkligen till nytta!


BETYDELSEN AV ATT FÖRSTÅ DETALJPLANEN

Hur påverkas stadssiluetten av nybyggnationen? Hur är bygghöjden i förhållande till existerande byggnader? Blir det mer skugga på min balkong? Skyms havsutsikten?

Oavsett om dina funderingar kring detaljplanen springer ur din yrkesroll, eller som boende i staden, så underlättar det om du kan ”se” hur det nya blir tillsammans med det som redan finns.

DRÖNARE OCH 3D-MODELL

Med en 3D-modell av stadskärnan kan du se och röra dig runt hus och kvarter som än så länge bara finns på planeringsstadiet. Du kan se höjder, tak, fasader och skuggeffekter. En sådan modell kan skapas tack vare drönarbilder och med riktiga geografiska data från den befintliga staden. Ny teknik medför också bättre beslutsunderlag. Med en tredimensionell karta blir det enklare att planera översvämningsåtgärder och göra bulleranalyser eller vind- och skuggstudier inför en nybyggnation. Smart stad med teknik som ger nytta!


tjej med vr-glasögon

AR/VR – FÖRSTÄRKT OCH VIRTUELL VERKLIGHET

Med AR och VR kan framtida byggprojekt förstås på ett helt annat sätt än tidigare. AR, som blandar verklighet med ett visuellt lager av data i realtid, blev bekant för gemene man i Sverige via mobilspelet Pokémon Go. Men spelteknik skapar nu värde även i det offentliga rummet.

Genom att rikta mobilen eller surfplattan mot markerade punkter där det nya bygget ska vara växer en digital skalenlig modell fram på skärmen. Du ser hur stort eller hur brett det nya blir i förhållande till det som redan finns.


SÅ ANVÄNDS 3D I KARLSKRONA

Karlskrona kommun använder drönare, punktmoln, BIM-modeller och GIS för att skapa en komplett 3-modell av staden. Ett arbete som ger positiva effekter både för den egna verksamheten och i dialog med medborgaren. Lyssna på Karlskronas erfarenheter i vår intervju med en av kommunens planarkitekter.


FRAMTIDSSPANING FÖR DIGITAL DETALJPLANEPROCESS

  • Vilka trender och förväntningar finns på den svenska detaljplaneprocessen? 
  • Hur väl förberedd är din organisation på att möta framtidens detaljplanering?

Vi har summerat vår syn på bl.a. digital dialog, aktivt medborgarskap och hållbar stadsutveckling:

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.