Publicerad 2019-12-05

Staden som digital tvilling

En digital tvilling är en tredimensionell kopia av något som finns i verkligheten. Tekniken har sitt ursprung inom tillverkningsindustrin men har nu även spridit sig till stadsutveckling. Det möjliggör att hela staden kan visualiseras digitalt genom att information om exempelvis byggnader, vägar, broar, belysning, grönområden o.s.v. kan kopplas ihop.

Fördelarna som då uppstår gynnar både kommun och medborgare. Just nu pågår ett antal innovativa projekt runt om i Sverige. Här får du en snabb överblick över nyttan med digitala tvillingar. Du får även en inblick i vad som är på gång i Göteborg, Karlskrona och Chalmers tekniska högskola.

internet of things

Så skapar digitala tvillingar nytta för medborgare och kommun

Det är förstås enklare att experimentera i en digital värld. Genom att simulera förändringar så kan du se hur omgivningen påverkas, vilket bidrar till väl underbyggda beslut. Det kan handla om allt från byggnation, skyfallsmodellering, trygghet, trafikplanering, avfallshantering till integration eller tillgänglighet.

Den virtuella verkligheten underlättar även för människor att vara delaktiga i den demokratiska processen. Medborgaren kan enklare uppleva förslag på projekteringar och detaljplaner genom att vandra runt i staden med VR-glasögon och se hur det skulle kunna se ut.


3 effekter med tredimensionell kopia av staden

  • Förståelse för hur den befintliga staden ser ut och fungerar idag.
  • Möjlighet att styra funktioner i staden utifrån det som händer i realtid.
  • Möjlighet att förutse och planera simulerade framtida funktioner och händelser.
smart stad med ettor och nollor

Göteborg som digital tvilling

Göteborgs målsättning är att skapa en helt färdig digital tvilling till 2021 då staden firar sitt 400-årsjubileum. Drivkraften bakom är att stadens utmaningar ökar i takt med klimatförändringar, segregation och ett allt mer komplext samhälle. Med en digital tvilling får man bättre metoder för att beskriva, förstå, planera och styra staden.

Karlskrona som digital tvilling

Karlskronas arbete med att skapa en tredimensionell kopia av staden syftar till att skapa en testplattform för hållbar stadsutveckling. Utgångspunkten är de digitaliserade detaljplanernas regler för bebyggelse som sedan kompletteras med flygskanningar, drönarfoton och mätvärden från verklighetens Karlskrona, exempelvis genom IoT-sensorer som övervakar belysning, VA och parkeringsplatser.


Chalmers kompetenscentrum för digitala tvillingar

Nyligen beviljades Chalmers 100 miljoner kronor från Vinnova för att skapa ett kompetenscentrum kring ”Digital Twin Cities”. Målet är att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering till att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata. Ambitionen är att integrera det som finns under marken och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system. Verksamheten beräknas vara i gång i januari 2020.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.