Publicerad 2023-09-13

Trafikverket aviserar driftstopp NVDB

Den 21 november driftsätter Trafikverket ett nytt API* för sitt IT-system som används för ajourhållning av NVDB.

 • vad innebär driftstoppet?
 • vilka datum avses?
 • påverkas din organisation som har GEOSECMA LVDB?

*API kan beskrivas som en bro mellan två eller flera system som gör att programmen kan prata med varandra.

Väglänkar

Nytt IT-system för ajourhållning av NVDB

Trafikverket arbetar med att byta ut sitt IT-system som används för ajourhållande av NVDB. I samband med att myndigheten sätter det nya systemet i produktion så kommer vissa delar att stängas ner. Det medför att kommuner inte kan leverera förändringar till NVDB under en viss tidsperiod.

Viktiga datum

 • Sista leveransdatum = 2023-10-24
 • Stängningsdatum = 2023-11-07
 • Öppningsdatum = 2023-11-21

Vad innebär Trafikverkets planerade driftstopp?

 • Leveranser av XML-ärenden som skickas in efter sista leveransdatumet kommer inte att hanteras.
 • Undantaget är de ärenden som skickats in i tid men blir returnerade. Dessa kommer att kunna levereras om igen efter sista leveransdatumet.
 • Leveranser med automatisk incheckning kommer att fungera efter sista leveransdatum och fram till stängningsdatum.

Hur påverkas NVDB på webb?

 • NVDB på webb kommer att vara tillgänglig efter sista leveransdatum, men eventuellt stängt efter stängningsdatum.
 • Underlagsärenden kommer att läggas på kö och hanteras när perioden är över och nya lösningen är i drift.
 • I slutet av perioden efter stängningsdatum kommer byte av teknisk lösning pågå, eventuellt så behöver Trafikverket stänga även Lastkajen och NVDB på webb.

För dig med GEOSECMA LVDB

I samband med öppningsdatumet (21 november) kommer det förmodligen att behöva göras några smärre inställningar i GEOSECMA Manager. 

Vi får dock den informationen av Trafikverket först i oktober. Efter det så skickar vi ut information till alla kunder med GEOSECMA LVDB med en tydlig beskrivning vad som behöver göras. Informationen som finns i denna nyhet förmedlas också via mejl till GEOSECMA Systemansvarig i organisationer som har modulen LVDB.Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.