Publicerad 2020-09-16

3D-samordnaren i Eskilstuna utvärderar ArcGIS Urban

Eskilstuna kommun har efter noggrant övervägande och ingående utvärdering, landat i valet av ArcGIS Urban som samarbetsplattform och för byggande av den digitala stadsmodellen i 3D-format. Vi pratade med Karin Schött, 3D-samordnare på Eskilstuna Kommun, för att ta reda på varför de har valt just ArcGIS Urban och hur programmet kommer att hjälpa Eskilstuna kommun framåt. 


Hur kommer det sig att ni valde just ArcGIS Urban? 

Eftersom vi har andra ArcGIS-produkter sedan länge var det enkel att ta in ytterligare ett program i samma programbibliotek som är kompatibelt med det vi redan har. Programmet vi hade innan var relativt kostsamt i kombination med att det inte gav oss möjlighet att använda rätt 
bakgrundsdata, vilket man som kommun är skyldig att leverera. Det vi hade var en flygmodell av Eskilstuna från 2016 som visserligen såg visuellt bra ut på håll, men som snabbt blev inaktuell eftersom en sådan modell är statisk. Den krävde mycket prestanda och bandbredd för att fungera bra, vilket gjorde den tung att redigera. Folk som gick på stan slutade dessutom att använda kartan i sina mobiler eftersom den var seg att få upp. När vi sa upp den gamla lösningen för ett år sen hade ArcGIS Urban inte lanserats ännu, men våra planarkitekter fick en presentation av det nya programmet på en planarkitektdag i Karlskrona och blev väldigt intresserade.

Vad tycker du om användarupplevelsen?


– Den är bra och faktiskt en av sakerna som gjorde att vi föll för programmet. ArcGIS Urban går snabbt att jobba i och det är grafisk okomplicerat med ett gränssnitt som enkelt går att förstå och är lätt att navigera runt i. Just detta är nödvändigt eftersom gränssnittet måste fungera även för de som inte har använt verktyget tidigare - t.ex medborgare och personer som skall interagera med kartan.

Hur långt har ni kommit med visualiseringen av stadsplaneringen?


– Det största arbetet görs i ArcGIS Pro och där hade vi redan mycket data. Sen har det inte varit svårt att ladda upp vår existerande data i ArcGIS Urban för att göra den visuellt vacker och också publicera resultatet på webben. Nu när bakgrundsdata för hela staden ligger i ArcGIS Urban återstår det för oss att lägga till planer och visioner. Det finns massor kvar att upptäcka eftersom det finns så många funktioner i ArcGIS Urban och så många spännande analyser att göra.

– Det är häftigt att kunna se staden i en visuellt attraktiv översikt som
dessutom är enkel att förklara även för folk som inte är insatta i stadsbyggnadsprocessen, t.ex politiker och medborgare som behöver ta del av samråd innan kommunen börjar bygga nånstans. Översiktsmodellerna kan kopplas till kommunens hemsida där planförslaget sen kan beskrivas närmare i ord och kompletteras med tekniska bilder.


Vilka fördelar ser du med programmet?


– Vi har ännu inte implementerat GEOSECMA, det kommer dock att ske väldigt snart, och vi ser redan alla möjligheter det för med sig att modulerna ligger på samma plattform. Ett exempel är att vi idag jobbar med planavdelningen i ett annat system, vilket innebär att vi måste jobba på två ställen. Det samarbetet kommer bli mycket enklare framöver när vi jobbar på samma plattform. Enkelheten och tidsbesparingen, när vi slipper dubbelarbete, är så mycket värt!

– Jag och mina kollegor ser fram emot att jobba med programmet internt, som diskussionsverktyg och bollplank där alla kan göra inlägg. Nu kan vi samlas kring modellerna och kan se och prata om samma saker, istället för att sitta på möten där alla har olika ritningar. Vi kan vara effektivare i våra diskussioner och komma till koncensus snabbare, vilket kommer spara både tid och resurser för oss.


Vilka problem kommer denna investering kunna lösa?


– Först och främst hoppas vi att det kan lösa en del tekniska problem. Vi har en digital tvilling över vår stad som alltid ska vara uppdaterad. I ArcGIS Urban kan man lägga in även extern data som inte tillhör oss, vilket innebär att vi kan göra analyser på vattenstigning inom områden, belysningsberäkning av nya lyktstolpar, med mera. Så vitt vi kan se är möjligheterna med ArcGIS Urban obegränsade med tanke på all ny teknik som kommer.


 – Vi vill även lägga in sensordata, t.ex vid trafiklägen i staden. På en del ställen, vi kallar dom getingmidjor, är det trångt och uppstår stor
belastning vid vissa tidpunkter. Vi skulle vilja kunna lägga in den typen av data i modellen så att man visuellt kan se vilka tider på dygnet som vägarna är extra tungt belastade. 

Vad tycker du personligen mest om med ArcGIS Urban?


– Jag tycker om att det är kompatibelt med andra program och man kan importera data och modeller från andra program på ett enkelt sätt. Vi kan ta emot både enkla och avancerade modeller, t.ex konstruktionsmodeller från arkitekter, som vi direkt kan lägga in i ArcGIS Urban.  


– Dessutom tycker jag att man har löst det här med bandbredd riktigt bra. Jag har jobbat i editeringsläget i ArcGIS Urban från flera olika datorer och det krävs det inte någon ”superdator” för att kunna editera då gränssnittet är så stilrent och grafiskt enkelt. När vi publicerar får vi ut scener som inte heller de kräver särskilt hög prestanda. Dessutom passar den för alla mobila plattformar, vilket som sagt möjliggör en bättre medborgardialog. Det är en enkel och lätt tillgänglig kanal för medborgarna att få uttrycka sina åsikter och för kommunen att få deras feedback, vilket är väldigt värdefullt för alla inblandade.


Berätta mer om medborgardialogen!


– Medborgardialogen är en dialogfunktion mot folket som bor i staden och som medborgare kan man gå till kartan i sin mobila enhet för att se vad som är planerat för området där man bor. Man har även möjlighet att kommentera vad man tycker om dessa planer. Det är en enkel och lätt tillgänglig kanal för medborgarna att få uttrycka sina åsikter och för kommunen att få deras feedback, ett samråd som är värdefullt för alla inblandade.

– Vi har även något som heter Trygghetsvandring och ett bra exempel på hur vi jobbar med det är med skolbarn. De kan på en karta klicka i
vilken väg de går till skolan och markera de områden och miljöer de upplever vara otrygga. Till exempel en korsning där de tycker att bilarna kör för fort eller en väldigt mörk och skuggig park de behöver ta sig igenom. Även på det sättet kan man få in mycket synpunkter från stadens innevånare.


Hur tar ni med er ArcGIS Urban in i framtiden?


– Vi tror att vår 3D-strategi kan leda till ett mer hållbart samhälle där vi visuellt kan förklara saker i ett tidigare skede för de som fattar beslut, politiker och nämndemän, men som kanske inte är så insatta på en teknisk nivå. Med hjälp av det här verktyget kan man publicera översiktsplaner i vilka beslutsfattarna kan gå och ställa sig på gatan i modellen och bilda sig en uppfattning om miljön och området för vilket beslut skall fattas. Vi ser att det kan leda till ett mer hållbart beslutsfattande och vara staden till gagn.


Länktips

ArcGIS Urban


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.