Publicerad 2022-07-14

Esri User Conference Dag 3


Plattformens olika serverroller

Under dag 3 på plats på Esri User Conference i San Diego har Jonny, Jakob och Claes riktat in sig på att delta på flertalet pass som hanterar ArcGIS Enterprise och dess serverroller. ArcGIS Enterprise har ett antal serverroller såsom Image Server, GeoEvent Server och Notebook. Dessa är kapaciteter som adderas till ArcGIS Enterprise. För specifika uppgifter kring hur ni kan addera dessa till er befintliga lösning, kontakta oss på info@sgroup-solutions.se

I dagens inlägg får ni en kort summering av vad som lyfts på några av de pass de besökt. Dessutom delar Jakob med sig av de spännande nyheter som är på gång gällande VR-miljöer som han tagit del av idag.

EUC Dag3

I3S – OGC standard för 3D

Jonny tog under dagen del av en presentation som gav en introduktion till standardernas roll i 3D-domänen. Vid valet av generiska format för 3D-data så florerar flera olika formattyper. Open Geospatial Consortium (OGC) har en internationell standard för 3D som heter I3S som klarar av att streama 3D-data mycket effektivt. Dessutom komprimerar formatet data på disk utan att ta bort detaljnoggrannheten.

- Vi stöter ofta på frågeställningar kring olika format inom 3D. En OGC-standard som vi skulle vilja slå ett slag för är att tillhandahålla data som 3D-scener som stödjer I3S, som är en OGC standard, förklarar Jonny.

Läs mer om standarden här.

EUC_I3S

ArcGIS Notebook

ArcGIS Notebook tillhandahåller ett mångsidigt webbaserat gränssnitt för kraftfull geospatial dataanalys. Med anteckningsböcker kan du utföra analyser, automatisera arbetsflöden och omedelbart visualisera data och analysresultat i ett geografiskt sammanhang.
ArcGIS Notebooks ger din organisation nya datavetenskapliga, rumsliga analyser och administrativa möjligheter från ett centralt tillgängligt och intuitivt gränssnitt. Det ger möjligheter för dig som är GIS-samordnare eller GIS-ingenjör att automatisera olika administrativa sysslor du utför i din vardag.


ArcGIS GeoEvent Server

Jonny deltog även i ett pass där det bland annat diskuterades hur man kommer igång med att införliva dataflöden i realtid med sin befintliga GIS-data och IT-infrastruktur.

- Allt fler kommuner funderar på hur de skall hantera strömmande data från IoT. Vi har bevakat ett antal pass under dagen om IoT och strömmande data och noterat hur ArcGIS GeoEvent Server gör det möjligt att integrera IoT och händelsebaserade dataströmmar i realtid in till kommunens GIS-plattform. Händelsedata kan filtreras, bearbetas och skickas till flera destinationer, så att du kan ansluta till praktiskt taget alla typer av strömmande data och automatiskt varna personal när angivna förhållanden inträffar, allt i realtid. Ett alternativ när data blir kritiskt att nyttja i analyser som stödjer beslutsfattande i er organisation, berättar han.

EUC_GeoEventServer


Collaboration workspaces

En funktionalitet för er som arbetar med flera olika organisationer där man som administratör kan skapa ett samarbete där en kommun agerar värd för data och sen kan andra kommuner bjudas in via en collaboration workspace. Där är det sedan möjligt att skapa exempelvis en grupp för redigering och låta medlemmarna i den gruppen, oberoende av organisation, arbeta med att redigera data rakt in mot källan. Det skulle exempelvis kunna vara en extern entreprenör som också använder sig av ArcGIS Enterprise.

EUC Collaboration workspaces

Presentation av ArcGIS Urban-modell i VR-miljö

Jakob berättar om en spännande nyhet som fortfarande är i tidigt skede - möjligheten till att presentera sin ArcGIS Urban-modell i en VR-miljö! 

- Denna nyhet öppnar ännu fler möjligheter kring digitalt samarbete och att i detalj verkligen förstå och känna hur den planerade bebyggelsens olika scenarion upplevs i en verklig skala, förklarar han.

EUC_Urban_VR_miljo

Redan i dag kan planer i ArcGIS Urban och andra 3D-scener utforskas genom ArcGIS 360 VR. Men vad som planeras komma är att paketera ArcGIS Urban-modeller genom spelmotorer och på så sätt kunna flyga igenom och utforska sin kommun i full VR. Då kan till exempel biltrafik och gående visualiseras på ett mycket verklighetstroget sätt för att få en uppfattning om hur den situationen skulle bli i ett scenario av den påtänkta planeringen. Eller kanske ha en stadsvandring där intressenter kan få en digital guidad tur i VR? Möjligheterna är enorma och utvecklingen av detta blir mycket spännande att följa.

EUC_VR

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.