Publicerad 2022-07-21

Esri User Conference Dag 4


Under den fjärde dagen på Esri User Conference låg våra medarbetares fokus på att föra dialog med produktcheferna hos Esri Inc kring ArcGIS-plattformens utveckling. Vår affärsutvecklingschef Claes Francke låter oss i denna artikel ta del av vad som diskuterats på dessa möten.

...................................................................................................................

Vill du ha mer information kring de produkter vi lyfter i denna artikel?
Välkommen att kontakta oss på info@sgroup-solutions.se

...................................................................................................................

Möten med produktchefer från Esri Inc (EUC)

ArcGIS Enterprise

I syfte att säkerställa att den teknologi som vi bygger GEOSECMA på ska vara gångbar över tid - och därmed skapa kontinuitet - är det viktigt att föra en aktiv dialog kring ArcGIS-plattformens utveckling. Det är extra viktigt att vara säker på vid vilken tidpunkt som det är lämplig för teknikskifte. Som ett viktigt led i detta för S-GROUP Solutions löpande dialog med Esri Inc.

Vi föredrar att ta del av Esri Inc.s produkter i fysiska möten och spenderade därför vår fjärde dag på konferensen med att föra dialog med olika produktchefer. Extra viktiga är de dialoger som förs kring ArcGIS Enterprise och dess utveckling då vi bygger vår kommungeografiska samarbetsplattform och våra datadrivna digitala tvillingar på denna plattform.

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Experience Builder och ArcGIS Web AppBuilder

Vi träffade Jianxia Dong som är ansvarig för Experience Builder och Web AppBuilder. Vi fick en bra dialog och tydlighet kring hur produkterna utvecklas. Vi försäkrades om att applikationerna har en lång framtid och kommer att leva parallellt under ett bra tag framöver.

Jämförelse funktionalitet

Ny OGC-standard på väg

En extra viktig del för oss som är verksamma i Europa och specifikt i Sverige är utvecklingen inom OGC. Esri bidrar aktivt till OGC och Open source-världen på många olika sätt. I Sverige används exempelvis WMS och WFS-tjänster för att utbyta data mellan och inom system. Vi träffade Sateesh Sankaran som är ansvarig för hela OGC-utvecklingen på Esri Inc. och vi hade fördjupade diskussioner om olika OGC initiativ. Då dessa tjänsteformat har år på nacken och innehåller begräsningar så kan det vara bra att veta att det kommer en helt ny OGC standard för tjänster. I kommande kravställningar kan det därför vara bra att säkerställa att man kravställer för framtid och inte för dåtid. Detta går i linje med tidigare nämnd I3S standard för strömmande 3D-data.

OGC-standard

ArcGIS Urban

Nästa produktchefsmöte var med Silvia Casas som är produktchef för ArcGIS Urban. Sverige är en föregångare i världen när kommer till tillämpning av de kapaciteter som ArcGIS Urban har. Detta inkluderar scenariostyrd planering, lämplighetsmodellering, skräddarsydda indikatorer och mycket mer.

Bild: Jonny och Claes på plats i San Diego


Tillsammans med Karlskrona kommun och Uppsala kommun mötte vi upp produktägaren för ArcGIS Urban. Vi har en kontinuerlig dialog med ArcGIS Urban-teamet för att ständigt matcha svenska kommuners behov, därför var det kul att få möjlighet att ses på plats för första gången och stämma av intryck och förväntan framöver. Vi rekommenderar er att följa våra kanaler för att hänga med i nyheterna som dyker upp för ArcGIS Urban, mycket spännande på gång! Sägas kan att ArcGIS Urban kommer att komma på ArcGIS Enterprise, det arbetas på direktimport av BIM-modeller och bilder samt finns en tydlig arbetsgång ut mot olika spelmotorer.


ArcGIS Knowledge

ArcGIS Knowledge är programvara för att illustrerar spatiala samband genom grafer, vilket gör det möjligt för användare att utforska och analysera rumsliga, icke-rumsliga, ostrukturerade och strukturerade data tillsammans för att påskynda beslutsfattandet.

ArcGIS Knowledge har utvecklats för att sömlöst ansluta till de datakällor ingenjörer behöver, med de analysverktyg de litar på. Programvaran integrerar graf- och rumslig analys för att stödja dataidentifiering, samarbetsundersökningar, länkanalys och informationsdelning i hela företaget. ArcGIS Knowledge är ett effektivt och flexibelt sätt att lägga till kunskapsgrafanalys för företag till din befintliga ArcGIS-investering.

Bild: Samband mellan olika enheter baserat på Knowledge Graphs 

ArcGIS Knowledge

ArcGIS GeoEvent

ArcGIS GeoEvent Server-passen fokuserade mer på användarcases men också de steg som planeras inom närtid. Baserat på Geoevent Server har vi som leverantör en rejält kompetent produkt för att hantera den spatiala delen av realtidsinformation och sedan analysera den med plattformens olika kapaciteter. Om ni är intresserade av en dialog kring hur ArcGIS och GEOSECMA kan vara en del i er IoT-satsning så är det bara att höra av sig.

Bild: Högteknologisk plattform i framkant  - alla kommunkunder har denna kapacitet i sin investering. 

ArcGIS GeoEvent

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.