Publicerad 2022-07-13

Esri User Conference Dag 2


Samhällsplanering med klimat och hållbarhet i fokus!

Esri User Conference lockar i år 14 000 deltagare från världen över och har det övergripande temat ”Mapping Common Ground”. 

Våra medarbetare Claes, Jonny och Jakob är på plats i San Diego och delar under veckan med sig av sina intryck från konferensen. Här summerar de ett urval av tisdagens inspirerande föreläsningar som visar hur ArcGIS produkter och verktyg används i arbetet med hållbar samhällsplanering!

EsriUC Dag II


Inspirerande presentation av Uppsala kommun

Uppsala kommun tillhör den ständigt växande skaran av ArcGIS Urban-användare i Sverige som har tagit flera steg mot en digital strategisk planeringsprocess. Under tisdagen lyftes Uppsala kommun fram som ett mycket gott exempel på hur ArcGIS Urban kan tillämpas vid planering av nya områden. 

Svante Guterstam presenterade hur ArcGIS Urban bidrar med scenarier och indikatorer för att kunna ta bättre beslut och även för att kunna prognosticera faktorer som koldioxidavtryck vid byggnation. Otroligt inspirerande att se!

Esri UC 2022 Uppsala ArcGIS Urban


Övre bild: Koldioxidprognosticering

Nedre bild: Svante Guterstam (Strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun) tillsammans med Brooks Patrick (Global Business Development Manager, Esri) och Till Schmid (Product Manager, Esri).

EsriUC 2022 Uppsala Esri ArcGIS Urban


Effektiv datahantering är A och O

Lincoln Institute of Land Policy presenterade sitt omfattande arbete med att följa upp effekterna av Coloradoflodens minskning som orsakats av klimatförändringar. Ännu ett exempel på hur datainsamling behöver hanteras på ett effektivt sätt och de konstaterade hur otillgängliga viktiga data har varit i sammanhanget. Det har gjort det svårt att mäta vilken påverkan förändringarna har och även svårt att ta fram initiativ för att lösa situationen. 

Genom att samla information som visualiseras och tillgängliggörs genom ArcGIS StoryMaps och via portaler, däribland en öppen dataportal, kunde de få fram direkta nyckeltal som visade hur stort intresset faktiskt var. Datan kategoriserades i specifika områden och tillgängliggjordes, vilket i sin tur har lett till nya initiativ som ger avsevärt bättre förutsättningar för att hantera och förebygga Coloradoflodens minskning.

Esri UC Coloradofloden datahantering analys


Special Interest Group för digitala tvillingar

Jakob deltog i Special Interest Group för digitala tvillingar, där GIS inom digitala tvillingar diskuterades med en panel av bestående av experter inom området. 

Digitala tvillingar som koncept dyker upp i alla sammanhang, men gemensamt för samtliga är vikten av korrekt grunddata. Uttryck som "twinning” är vanligt förekommande för att beskriva hur ofta den digitala tvillingen synkroniseras mot verkligheten. Med den kommungeografiska sammarbetsplattform som GEOSECMA for ArcGIS utgör, har svenska kommuner redan idag förutsättningarna som krävs för att skapa en datadriven digital tvilling där informationen visas direkt från källan utifrån korrekt och aktuell grunddata.

Ofta ses digitala tvillingar som något stort och svårt att angripa, men genom att börja med att se över grunddataförsörjningen där de snabbaste effekterna går att hämta behöver den inte vara långt borta. Därefter kan olika vägar väljas för att visualisera den digitala tvillingen och stegvis lyfta in fler komponenter och objekt.

Esri UC Digital tvilling panel


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.