Publicerad 2022-07-12

Esri User Conference Dag 1


Spännande intryck för kommunal verksamhet!

Esri User Conference lockar i år 14 000 deltagare från världen över och har det övergripande temat ”Mapping Common Ground”. Det kan översättas till något som vi länge har arbetat för och som kan tillämpas inom samtliga verksamhetsområden för svenska kommuner – en gemensam lägesbild och kommungeografisk samarbetsplattform.

Våra medarbetare är på plats i San Diego och fick under gårdagens inledning av konferensen se exempel från verkligheten som har åstadkommits med hjälp av ArcGIS produkter och verktyg. Här presenterar de ett urval av spännande exempel som kan omsättas i kommunal verksamhet!

Esri UC 2022


Se både ovan och under mark med ArcGIS Pro

Ett fint exempel på hur data som samlas in från olika delar av en kommunal verksamhet kan ge en samlad bild av kommunens infrastruktur - möjligheten att se både under och över mark med hjälp av funktionalitet i ArcGIS Pro!

EsriUC ArcGIS Pro


Datafångst i bild och karta

Har ni funderat på att effektivisera arbetet med att höja kvaliteten på era förvaltningsobjekt/anläggningar? Med ArcGIS utvecklade förmågor att hantera bilddatafångst och lagring kan geografiskt orienterade bilder återanvändas i webbappliktioner. Det gör det möjligt för användare att själva justera och addera anläggningsobjekt direkt i applikationen. Eller varför inte låta driftpersonalen använda funktionen för att dokumentera grenar som skymmer vägskyltar eller på andra sätt identifiera mängden åtgärdsbehov!

Här visas ett exempel med ArcGIS Experience Builder och OIC (Oriented Imagery Catalog) som visar möjligheten till datafångst i webben mot bilddata. Notera krysset som markerar dålig linjemålning på vägen, vilket markerats i bilden och sedan visas i kartan för vidare uppföljningsåtgärd!

Datafångst karta bild


Olycksförebyggande insatser med realtidsdata

ArcGIS-plattformens kapacitet att hantera realtidsdata och strömmande data växer och vi fick se fina exempel på användningsområden för det digitala gaturummet. 

Här kan ni se en ArcGIS Dashboard som visar en stadsmodell där samtliga bussar kan följas i realtid och där man kan se var någonstans det sker kraftiga inbromsningar - något som indikerar på riskzoner för olyckor. Skulle en olycka inträffa går det att spåra vilka bussar och förare som har varit involverade för att proaktivt kunna förebygga olyckor.

Esri UC trafik incidenter


Senaste nytt i ArcGIS Field Maps

En viktig komponent för ett effektivt samarbete i en kommun är möjligheten att jobba i fält och ha tillgång till samma information som finns att tillgå inne på kontoret. Vi fick igår ta del av senaste nytt i fältapplikationen ArcGIS Field Maps. Till exempel kan ni med geofencing ge fältpersonalen olika typer av information när de kommer in i ett område, såsom att extra försiktighet behöver iakttas för att området är förorenat. Fint demonstrerat genom att föreläsaren fick ett meddelande på sin smartklocka när hon närmade sig scenens kant, vilket kan motsvara en farlig situation!

Eller använd appen för att samla in information baserad på när fältpersonalen befinner sig i ett område, genom att en uppdatering triggas av att de kommer in i området och att en uppdatering triggas när området lämnas.

Esri UC Smart klocka Field Maps


Nyhet: Knowledge Graphs

I nya verktyget Knowledge Graphs finns möjlighet att skapa samband mellan olika händelser utifrån ett geografiskt perspektiv, för att därefter undersöka och dokumentera hur skeenden hänger ihop. Något som med fördel kan utnyttjas i arbetet för effektiv samordning av trygghet. Analysera incidenter som skett och insatser som gjorts, se rumsliga trender och samband - inte minst för att kunna agera proaktivt och följa upp. Eller varför inte nyttja verktyget för att se hur arbetsflödet kring underhåll av kommunens anläggningar hänger ihop logistiskt sett. 

Bilden visar ett exempel på distributionen av utkörning av mediciner mellan olika vårdcentraler och sambandet dem emellan.

Esri UC knowledge graphs


Samla information strukturerat i portaler

Ett annat exempel på hur en organisation kan arbeta bättre tillsammans och mer organiserat är genom att använda portaler. Med applikationen Sites i ArcGIS Enterprise kan ni strukturerat samla relevant information, data och applikationer inom olika områden i dedikerade sidor på portalen. Det ger er en effektiv datahantering som är grunden till en lyckad digitaliseringsresa - och en förutsättning för att kunna dra nytta av all den digitala information som finns inom organisationen. 

Vi fick se exempel på olika tillämpningar av detta, till exempel för att analysera klimatpåverkan och göra en indelning av olika typer av naturfenomen som kan drabba en kommun. Nyckeltal, diagram, data och applikationer kan med portaler samlas på en och samma plats och förenkla arbetet med att följa upp orsaker och incidenter, men också i arbetet med att förebygga och motverka dessa.

Esri UC Klimat analys


Smart dokumentation av nätinfrastruktur

Vårt nya verksamhetssystem GEOSECMA VA, utvecklat för att möta framtidens VA-behov, bygger på en helt ny nätverksmodell som kallas ArcGIS Utility Network. Modellen skapar möjlighet att dokumentera och interagera med nätverket för att på så sätt kunna bättre underbygga beslut och insatser. 

Under gårddagen fick vi se fina exempel på hur stora nätverk kan dokumenteras med hjälp av just Utility Network.


Esri UC Utility Network VA
Esri UC VA


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.