Publicerad 2019-09-03

Avslutningskonferens Boverkets ”Får Jag Lov”-initiativ

Boverket höll nyligen sin avslutningskonferens kring ”Får jag lov” (FJL). Innovationsprojektet har haft som fokus att främja utvecklingen av digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet och specifikt kopplat till hantering av lov- och byggprocessen.

S-GROUP Solutions deltog under konferensen för att ta del av FJL-initiativets erfarenheter och slutsatser. Vi har även varit projektpartner och medverkat under resans gång för att bidra med vår erfarenhet och kompetens inom digital samhällsbyggnadsprocess i bl.a. koncepttester och Hackatons.


Erfarenheter och effekter av FJL

Boverket lyfte bland annat fram följande områden som viktiga effekter av projektsamarbetet mellan Boverket, Lantmäteriet samt de universitet, kommuner och systemleverantörer som medverkat i FJL:

  • Ökad medvetenhet och kunskap om att det behövs standarder samt ändring av regelverk
  • Samverkan mellan olika myndigheter har fördjupats
  • Digitalisering av samhällsbyggnad och bygglovshantering har fått större aktualitet i samhället
  • Skapandet av ett modellbibliotek innehållande information kopplat till lov- och byggprocessen vars resultat kan återanvändas av andra projekt, myndigheter eller näringsliv
  • Erfarenheter av en stor mängd koncepttester eller POC:ar (proof of concept) samt användartester. Dessa har t.ex. fokuserat på:
  • hur den digitala kommunikationen mellan myndigheter och medborgare kan utvecklas
  • hur myndigheters och handläggares arbete både kan förenklas och fördjupas

Se hela slutrapporten på Boverkets hemsida

Eventuell fortsättning på FJL

Boverket presenterade även sina tankar kring en eventuell fortsättning av FJL-projektet. Ett sådant nästa steg är tänkt att fokusera på att ta fram en digital tjänst som täcker in hela processen gällande lov- och byggprocessen. Tjänsten ska kunna användas med nuvarande lagstiftning men vara anpassad till kommande förändringar i både lagstiftning och bransch.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.