Publicerad 2021-03-11

Boverkets nya regelverk för detaljplaner saknar stöd för SIS-standard


Lantmäteriets Nationella Geodataplattform - framtida nav för utbyte av detaljplaner

Boverkets nya föreskrift (2020:5) och allmänna råd (2020:6) för detaljplaner, som släpptes den 1 oktober 2020, är inte kompatibla med befintlig SIS-standard (SS 637040:2016). 

Myndigheten har dessutom aviserat att man heller inte planerar att komplettera med något sådant stöd framöver. Det är i stället Lantmäteriets nya Nationella Geodataplattform som blir det framtida navet för utbyte av detaljplaneinformation.

unsplash/technology-3389885_640

Syftet med SIS-standarden och konsekvensen av Boverkets förändring

Nämnda standard har som bekant möjliggjort ett harmoniserat utbyte av detaljplaneinformation via XML-format. På så sätt har en detaljplan kunnat kodas och utbytas direkt mellan olika IT-system under planprocessen mellan kommun, Länsstyrelse, Lantmäteriet och detaljplanekonsulter. 

Detaljplaner som har skapats i enlighet med Boverkets tidigare Allmänna råd och Planbestämmelsekatalog kommer även fortsättningsvis att kunna utbytas via XML-formatet.

unsplash/matrix-2502935_640

Vår rekommendation – nyttja Lantmäteriets Nationella Geodataplattform

Detaljplaner som skapas enligt Boverkets nya regler kommer däremot inte vara möjliga att skicka med SIS-standarden. Det blir sannolikt Lantmäteriets Nationella Geodataplattform som kommer vara det mest realistiska och framtidssäkra alternativet för fortsatt datautbyte av detaljplaneinformation. Vår rekommendation är därför att din kommun snarast ansluter er som dataleverantör till Lantmäteriets nya plattform.

Vi tar ansvar för myndighetsanpassning av GEOSECMA for ArcGIS

Redan i maj planerar vi att lansera stöd i GEOSECMA Fysisk planering för:

  • tillämpning av Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd
  • samt möjligheten att leverera era detaljplaner till Lantmäteriets Nationella Geodataplattform

Vi avser därefter snarast möjligt möjliggöra konsumtion av digitala detaljplaner från den nationella plattformen i en kommande produktrelease under förutsättning att myndigheterna tillhandahåller nödvändig funktionalitet. På så sätt återetableras möjligheten att förse GEOSECMAs populära planbestämmelsedatabas (även kallad digital planmosaik) med detaljplaner oavsett vilken leverantörs verktyg som använts för att skapa dem, givet att de gjorts tillgängliga genom Lantmäteriets Nationella Plattform.

Håll dig uppdaterad

Från och med den 1 januari 2022 måste kommuner börja tillämpa Boverkets nya regelverk på nya planer som påbörjas från detta datum samt börja leverera digitala detaljplaner till Lantmäteriets Geodataplattform. På så sätt har våra kunder gott om tid på sig att anpassa sina arbetssätt före de nya regelverken träder i kraft. Så kallat tvåvägs datautbyte planeras att lanseras i anslutning till det tvingande datumet, 1 januari 2022. Du håller dig bäst uppdaterad med våra produktplaner genom att bevaka vår releaseplan.

Länktips


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.