Publicerad 2022-02-17

10 tips för ökad framkomlighet i gaturummet

Guide - så uppnås bättre framkomlighet

Framkomlighet i gaturummet. Många associerar det med något negativt som att ”just nu råder det bristande framkomlighet på vägen”. Men framkomlighet omfattar så mycket mer. Visste du att en synonym till framkomlighet är möjlighet? 

Vill du veta hur? 

Läs vår guide nedan - vi har sammanställt 10 tips för bättre framkomlighet i gaturummet!

Framkomlighet i gaturummet

Därför spelar framkomlighet huvudrollen i gaturummet

Med förändrade transportmönster, förtätade städer och ökade krav på en god livsmiljö i staden så får framkomlighet en helt ny framträdande roll. Framkomlighet fungerar som dragkraft i utmaningen att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad. 

Framkomlighet handlar om att samordna alla fordonsslag på ett hållbart sätt. Kollektivtrafik, gång och cykel ska öka framför biltrafik. Förutom att människor ska kunna förflytta sig säkert och tryggt så handlar det även om att gods ska transporteras och att det ska finnas plats för parkering, lastning, städning och sociala mötesplatser. 

cyklist och bilist

Guide för lyckad framkomlighet - 10 praktiska exempel 

1. Stadens trafikskyltar speglar gällande trafikföreskrifter.

2. Kommunen har kontroll över vilka färdvägar som är möjliga vid transport av farligt gods eller tunga laster.

3. Välfungerande cykelinfrastruktur motsvarar behoven hos såväl cykelpendlande skolbarn och vuxna som de som använder cykeln som tjänstefordon.

4. Sensorer i marken hjälper funktionshindrade att snabbt och enkelt hitta anpassade p-platser.

5. Kollektivtrafiken har reserverade körfält och ges även företräde vid trafikljusen för att hålla tidtabellen.    

6. Utanför skolor sitter digitala skyltar som uppmärksammar bilister på att sänka hastigheten för att öka säkerheten.

7. Effektiv tillståndshantering underlättar omstyrning av trafiken vid grävning i gatan och tillfälliga markupplåtelser.

8. Belysning fungerar och finns på ställen där det finns behov för att skapa ökad säkerhet och trygghet.

9. Trafikstyrning används för att omdirigera trafik till förmån för miljö, vägbelastning eller andra orsaker.

10. Gående ges lite mer tid vid vissa trafiksignaler och trafikrytmen lugnas i områden där många promenerar.


Vill du veta mer?

Vi hjälper gärna din organisation att skapa ett tryggt, miljövänligt, smidigt och komfortabelt gaturum där alla delar är digitaliserade och hänger samman. Kontakta oss så hör vi av oss för planering av upplägg. 

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.