Publicerad 2021-04-08

Insamling av kommunal gatustatistik i SKR:s Kolada

Så får din kommun koll på er gatustatistik!

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har öppnat sin årliga insamling av statistik inom väghållningsområdet. Inmatningen pågår fram till 30 april 2021 och är en möjlighet för kommuner att bidra med nyckeltal till "Nya Gatustatistik i Kolada" (kommun- och landstingsdatabasen). 

Vad innebär detta för kommuner? Och hur kan ni använda GEOSECMA for ArcGIS för att få koll på er gatustatistik?

Länktips:

pixabay_asphalt-road-4401704_1920

Vilka uppgifter förväntas kommunen lämna till Kolada?

SKR efterfrågar kommunala uppgifter främst kring följande tre områden:

 • Kommunala bil- och cykelvägnätet
 • Beläggningsunderhåll och vinterväghållning
 • Belysningspunkter

Så kan kommunen dra nytta av Kolada

Med en sammanställning av nyckeltal kring gatustatistik från landets kommuner blir det enklare att:

 • Ta fram underlag för verksamhetsplanering.
 • Jämföra sin verksamhet med andras och följa utvecklingen över tid.
 • Identifiera målområden och förbättringsåtgärder.
 • Förmedla information om verksamheten till personal, ledning och politiker.

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS lokal vägdatabas

 • Möjlighet att vägnätsanknyta gaturumsinformation.
 • Enkelt att redigera kommunens gator, vägar, gång- och cykelnät.
 • Skapa och uppdatera en lokal kopia av NVDB.
 • Tjänstebaserat datautbyte (import, redigering och export) med Trafikverkets NVDB enligt svensk standard för datautbyte av XML-format.
 • Möjlighet att sprida vägnätsinformation till övriga delar i kommunen.    
 • Möjlighet att presentera och analysera lokala vägdata med tillhörande företeelser.

Läs mer om GEOSECMA LVDB

Dashboard som visar mängd kommunal gång- och cykelnät

visualisering av kostnader och behov av gatuunderhåll redovisat i Dashboard for ArcGIS

Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS ert gatuunderhåll

 • Kontroll över vägnätets mängder och status.
 • Planera, prioritera och visualisera behov av gatuunderhåll.
 • Ta emot, beräkna och visualisera beläggningsstatus och restliv.
 • Ta emot, analysera och presentera trafikmätningar.

Läs mer om GEOSECMA Gata


Så stödjer GEOSECMA for ArcGIS belysningshantering

 • Belysningsinformation kan kopplas ihop med väglänk.
 • Kontroll över vilka belysningsstolpar som är kommunalt ansvar.
 • Fältinventering.
 • Planering och kontroll av drift och underhåll.

Läs mer om GEOSECMA Belysning


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja era verksamhetsbehov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.