Publicerad 2017-04-28

Geokalkyl för planering och bebyggelse i tidiga skeden

Geokalkyl är ett ArcGIS-baserat verktyg för planering av bebyggelse i tidiga planeringsskeden, som förvaltas av den statliga myndigheten SGI (Statens Geotekniska Institut). SGI tillhandahåller verktyget gratis och det går att ladda ned från myndighetens hemsida. Geokalkyl, precis som GEOSECMA for ArcGIS, passar väl in i ett digitalt arbetsflöde före och under framtagning av detaljplaner. Med Geokalkyl kan användaren jämföra kostnaden för byggnation i olika områden eller för alternativa placeringar av byggnader inom ett och samma planområde. Genom att studera olika alternativ kan man se var stora kostnader för grundförstärkning och masshantering (schakt/fyll) uppkommer. Resultatet presenteras i form av mängder och kostnader. 

Läs mer om:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.