Publicerad 2017-09-06

Svenskt Vattens Hållbarhetsindex

Svenskt Vatten har nu öppnat sin årliga undersökning ”Hållbarhetsindex 2017”. Kommuner och VA-bolag kan delta genom att logga in i VASS mellan 4 september och 19 oktober. I sammanställningar av resultatet är kommunerna anonymiserade och det är endast kommunen själv som kan se sitt resultat. Syftet med hållbarhetsindex är att ge kommunerna ett verktyg för sitt eget utvecklingsarbete, inte att jämföra kommuner. 

Analysen från förra årets resultat gav tre huvudsakliga slutsatser:

  • Status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är god idag, men många kommuner öka kapaciteten för långsiktig planering och investeringar.
  • Små kommuner står inför särskilt stora utmaningar.
  • Samverkanslösningar är en viktig faktor för att möta framtidens utmaningar, framförallt för små kommuner

VASS-rapportering med GEOSECMA Ledning VA

Du vet väl att vi erbjuder ett skräddarsytt projektstöd, som innebär att vi hjälper till med att konfigurera ett kundanpassat frågelager som genererar en VASS-rapport utifrån de data ni har i er ledningsdatabas?

LÄS MER 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.